Alternatieve vormen kinderopvang zijn slechts een druppel op een hete plaat

25-04-2017 – Kind en Gezin denkt na over alternatieven om het tekort in de kinderopvang op te vangen. Zo wordt gedacht aan een werknemersstatuut voor onthaalouders en maatregelen om de samenwerking tussen onthaalouders te verhogen. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in het parlement op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld). “We willen dat er op korte termijn twee zaken gebeuren. Ten eerste moeten de administratieve lasten nog naar beneden. Het overaanbod aan regels ligt nog steeds aan de basis van veel stoppende onthaalouders. En ten tweede hopen we dat de strategische visie van Kind & Gezin straks realistische oplossingen kan bieden voor de mensen in de sector”, reageert Saeys. 

“Het tekort aan onthaalouders is in veel gemeenten schrijnend”, reageert Freya Saeys, die de problematiek van kinderopvang opvolgt voor Open Vld. “De voorbije twee jaar kwam er voor elke twee onthaalouders die ermee ophielden slechts één nieuwe bij”. In Roeselare, waar op dit moment voor slechts 52 procent van de kinderen opvang is voorzien, wil het Zorgbedrijf daarom grootouders inschakelen. Omdat ze vaak toch al voor de kleinkinderen zorgen, kunnen ze er volgens het zorgbedrijf ook nog andere kinderen bijnemen.

Gerommel in de marge. Zo noemde Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent afgelopen maand het Roeselaarse initiatief om ‘onthaaloma’s in te zetten.

Freya Saeys: “Grootouders inschakelen klinkt op het eerste zicht sympathiek, maar wat we nodig hebben zijn duurzame oplossingen op lange termijn die het aantal onthaalouders die er de brui aan geven doen verminderen. De balans voor de gezinsopvang vandaag is negatief. We hebben nood aan een sterke visie, maar we moeten realistisch zijn. Waar vroeger vrouwen voor het leven onthaalouder werden, is dat vandaag wellicht niet meer realistisch.”

In de commissie werd gewaarschuwd door de minister dat de grootouders wel aan dezelfde kwaliteitseisen zullen moeten voldoen als de gewone onthaalouders. Verder gaf de minister aan dat Kind en Gezin momenteel werkt na een uitgebreide consultatieronde aan een strategische visie over de kinderopvang. “De visie werkt op twee sporen en zou wellicht voor de zomervakantie afgerond moeten worden”, bevestigt Saeys, “Enerzijds zijn er elementen die ertoe bijdragen de huidige gezinsopvang te versterken en anderzijds elementen die de toekomst van de gezinsopvang vorm moeten geven, rekening houdend met nieuwe maatschappelijke tendensen.”

Freya Saeys: “We blijven als Open Vld op dezelfde nagels kloppen: de administratieve overlast blijft te hoog en de financiële leefbaarheid van de vroegere zelfstandige kinderdagverblijven blijft problematisch. We hopen dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe golf van deregulering. We moeten ons echt afvragen: welke regels zijn echt relevant voor de mensen die de stap naar onthaalouder willen zetten zonder dat zij daarvoor hun ganse huis hoeven te verbouwen. Onze verwachtingen voor de strategische visie zijn alvast hoog gespannen.”

Bekijk hier Freya’s tussenkomst in de commissie: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1130572/verslag/1131850 

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox