Het blijft wachten op duidelijkheid rond sluis Denderbelle

Met de herbouw van de sluis te Denderbelle dreigt de oversteekplaats voor fietsers te verdwijnen. Uit een antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open-Vld) bleek alvast dat er momenteel nog geen concrete oplossing voor handen was. “De minister gaf aan dat er nog geen concreet alternatief voor handen was. Tegelijk verklaarde hij dat de timing voor de afschaffing van de overgang nog niet voor vandaag is, zodat fietsers momenteel nog blijvend gebruik kunnen maken van de passage. Tenslotte beloofde de minister om een overleg te organiseren tussen de betrokken actoren en de gemeente Lebbeke te informeren over de stand van zaken”, reageert Saeys.

Over de herbouw van de stuwsluis te Denderbelle is reeds veel te doen geweest de voorbije maanden. De herbouw van de stuwsluis te Denderbelle kadert in het project TANARIS van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), en wil de bevaarbaarheid van de Dender tussen Aalst en Dendermonde verhogen. Gevolg is dat de passage over de stuwsluis te Denderbelle hierbij verdwijnt. Vlaams Volksvertegenwoordiger en Lebbekenaar Freya Saeys ondervroeg minister Weyts hierover een tweede maal in het Vlaams Parlement. De minister gaf in zijn antwoord aan dat het alternatief voorgesteld door W&Z, dit is de aanleg van de N41 met bijhorende brug, momenteel met onzekerheden is behept, en zeker qua timing met de bouw van de nieuwe sluis. “Momenteel blijft het dus wachten op enige duidelijkheid en daarom zal er dus binnenkort een overleg worden georganiseerd tussen de betrokken actoren”, aldus Saeys.

Momenteel is de passage over de stuwsluis te Denderbelle nog steeds mogelijk. “De timing voor de afschaffing van de overgang is afhankelijk van de uitvoering van de werken voor de nieuwe stuwsluis. Zolang er geen alternatief voor handen is, zal ik er dan ook voor pleiten om deze overgang voor het woon-werkverkeer zolang mogelijk open te houden. Op mijn vraag zal ook de gemeente Lebbeke worden geïnformeerd over de stand van zaken in dit dossier”, besluit Saeys.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>