Laagste kinderopvangtarief voor reeds 64 tienermoeders

Sinds 1 juli 2018 moeten tienermoeders enkel het laagste tarief betalen in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Uit cijfers die Open Vld-parlementslid Freya Saeys heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) blijkt dat er op 31 maart 2019 al 64 attesten met het laagste tarief (1,65 euro) zijn uitgereikt aan minderjarige tienermoeders. Tienermoeders die nog […]

“Gemeenten krijgen regie over buitenschoolse kinderopvang”

Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Met een nieuwe decreet willen de Vlaamse meerderheidspartijen de gemeenten een belangrijke regierol geven. “Dat moet zorgen voor een betere afstemming tussen opvang, school, maar ook verengingen. Zo komt er een ruimer aanbod voor de kinderen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger […]

Proefproject leidt tot inwerkingtreding inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Uit een proefproject omtrent de inkomenstarief-mix (IKT-mix) in de Vlaamse kinderopvang blijkt dat er geen reden is om de IKT-mix op eenzelfde locatie nog langer te verbieden. Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) ondervroeg de minister over de concrete aanpassing van deze regelgeving. In kinderopvanginitiatieven is het momenteel niet toegelaten om plaatsen met een vrije […]

Laagste kinderopvangtarief voor 40 tienermoeders

Sinds 1 juli 2018 moeten tienermoeders enkel het laagste tarief betalen in de inkomensgerelateerde kinderopvang. Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) diende dit voorstel van decreet in in het parlement. Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat er intussen 40 attesten met het laagste tarief (1,62 euro) zijn uitgereikt aan minderjarige tienermoeders. Tienermoeders die […]

Financiële ondersteuning kinderopvang verschilt sterk

Er blijven in 2017 nog steeds grote verschillen in financiering tussen de verschillende soorten kinderopvang bestaan. Dat blijkt uit een vraag die Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen stelde. “Sommige kinderdagverblijven ontvangen 57 euro per plaats per dag. Andere krijgen helemaal niets”, zegt Saeys. De vroegere erkende en gesubsidieerde […]

Alternatieve vormen kinderopvang zijn slechts een druppel op een hete plaat

25-04-2017 – Kind en Gezin denkt na over alternatieven om het tekort in de kinderopvang op te vangen. Zo wordt gedacht aan een werknemersstatuut voor onthaalouders en maatregelen om de samenwerking tussen onthaalouders te verhogen. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in het parlement op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open […]

Private kinderopvanginitiatieven beter ondersteunen

Heel wat private kinderopvanginitiatieven denken aan stoppen. Afgelopen week vroeg Freya aan minister Vandeurzen bijkomende maatregelen om deze sector beter te ondersteunen. Kind en Gezin maakte onlangs een positieve balans op van het nieuwe decreet kinderopvang dat twee jaar geleden in werking trad. Er zijn bijna 2.000 extra opvangplaatsen gecreëerd, meer ouders betalen een bijdrage […]

Landelijke beweging blijkt grootste slokop kinderopvangplaatsen

Uit cijfers die Freya opvroeg bij minister van Welzijn Vandeurzen inzake kinderopvangplaatsen blijkt dat de Landelijke kinderopvang met 10.777 plaatsen de grootste slokop is. In het werkveld bestaat de indruk dat kleine kinderopvanginitiatieven hun activiteiten stopzetten. Heel wat van die initiatieven proberen vervolgens hun kinderdagverblijf over te dragen aan grotere spelers. Vanuit deze insteek vroeg […]

“Twee ingangen voor één kinderopvang is pure kafka”

Na het artikel over de kinderopvang met twee ingangen te Roeselare dient Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys een parlementaire vraag in bij Minister van Welzijn Vandeurzen. “De situatie in Roeselare is pure kafka en reeds bij de bespreking van de beleidsnota werd besproken of een mix van IKG-plaatsen en niet-IKG plaatsen niet wenselijk was. De reactie van […]