Mindfulness straks in alle kleuter en/of lagere scholen?

11-05-2017 – Het aantal psychische problemen neemt de laatste jaren steeds maar toe. “De druk in de maatschappij, de snelheid waarmee alles gaat neemt toe. Ons brein leidt daaronder. Het positieve is echter dat we ons brein kunnen trainen hiertegen en onze mentale veerkracht. Best van al gebeurt dit op een zo jong mogelijke leeftijd”, […]

Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

1-02-2017 – Op initiatief van Freya Saeys formuleren de Vlaamse meerderheidspartijen in een resolutie hun prioriteiten om de mantelzorger beter te ondersteunen. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement, Open Vld, CD&V en N-VA, erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen de mantelzorgers personen met een zorgbehoefte in hun […]

“Laten we samen met de scholen snel werk maken van gezonde automaten”

09-01-2017 – Eind november kwamen de onderwijskoepels en voedingsindustrie tot een overeenkomst om suikerrijke frisdranken en ongezonde tussendoortjes uit scholen te bannen. Freya Saeys vroeg minister Crevits naar cijfers om het gezondheidsbeleid in de praktijk van naderbij te bekijken. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog heel wat werk voor de boeg […]

Kamerbrede resolutie voor neonatale screening op muco

22/12/2016 – In bijna alle Europese landen worden pasgeboren kinderen getest op de aandoening mucoviscidose. Samen met volksvertegenwoordigers uit elke Vlaamse fractie wijst Freya Saeys (Open Vld) op de brede consensus over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening. Het voorstel van resolutie dat zij in het Vlaams Parlement indienden, vraagt zo’n verplichting. […]

Ook gezonde partners zullen mee mogen naar rusthuis

In de nabije toekomst zullen gezonde, niet-hulpbehoevende ouderen makkelijker hun zorgbehoevende partner kunnen volgen naar het rusthuis. Freya diende daarover samen met de meerderheidspartijen een wetsvoorstel in de commissie welzijn werd goedgekeurd. Gezonde partners zijn op dit ogenblik vaak niet welkom in het rusthuis omdat hun verblijf de instelling meer kost. Bejaarde echtparen moeten nu vaak […]

Private initiatiefnemers ouderenzorg krijgen erkenning

Begin april besliste de Vlaamse Regering op de ministerraad principieel over een nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers eindelijk zal erkennen als een volwaardige actor in de ouderenzorg. Freya Saeys, zetelend in de commissie welzijn voor Open Vld, reageert positief op deze beslissing.  Op 19 juni 2013 keurde keurden meerderheid en oppositie op initiatief van Vera […]

Financiering PET-scans in zicht

Op 24 februari 2014 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de verschillende deelstaten waaruit voortvloeit dat Vlaanderen 5 bijkomende PET-centra mag toewijzen. Omdat deze oefening niet budgetneutraal is, voorziet het protocol eveneens dat de financiering voor het aantal PET-scans beperkt wordt. Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen onderzoekt reeds enige tijd de criteria voor […]

Wat hebben huisartsen nodig om zich beter te wapenen tegen te hard werken?

Wat hebben huisartsen nodig om zich beter te wapenen tegen te hard werken, vraagt Vlaams parlementslid en zelf huisarts Freya Saeys zich af. Deze week verscheen Freya’s opiniestuk in Knack.be waar ze alvast drie oplossingen aanreikt. In het vakblad Huisarts en Wetenschap stond te lezen dat de Belgische huisarts harder werkt in vergelijking met zijn Europese collega’s. Dat bleek […]