26/06/2018 - “Rusthuizen mogen euthanasie niet weigeren”

Vlaams Volksvertegenwoordiger en huisarts Freya Saeys was duidelijk in het Vlaams Parlement: “Ik ben het beu. Rusthuizen mogen zich niet moeien met de arts-patiëntrelatie.” Een niet mis te verstane boodschap aan Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De tussenkomst van Freya Saeys kwam er nadat opnieuw schrijnende gevallen aan het licht gekomen waren, waarin bewoners van woonzorgcentra euthanasie geweigerd werd. Nochtans mag een woonzorgcentrum niet interfereren in de relatie tussen arts en patiënt en dus ook euthanasie binnen haar muren niet weigeren.

Freya Saeys was zichtbaar gefrustreerd en wond er geen doekjes om: “ik ben het beu om zulke verhalen telkens weer te moeten horen.” De Open Vld-politica werd immers als huisarts zelf al geconfronteerd met een rusthuis dat weigerde om euthanasie toe te staan. Als gevolg daarvan moest de bewoonster naar een ziekenhuis verplaatst worden.

Volgens mevrouw Saeys moet in het nieuwe Woonzorgdecreet expliciet ingeschreven worden dat woonzorgcentra niet mogen tussenkomen in de arts-patiëntrelatie en euthanasie niet mogen weigeren. Enkel zo kan men aan correcte, volwaardige levenseindeplanning voldoen.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox