16/05/2023 - Conceptnota cohousing voor ouderen en voor personen met een verminderd zelfzorgvermogen

In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 16 mei lichtte ik mijn conceptnota rond cohousing voor ouderen en voor personen met een verminderd zelfvermogen toe.

We willen dat ouderen ook in kleinere groepen kunnen samenwonen en zorg krijgen. Ze moeten ook zelf kunnen bepalen op welke manier dat ze dat doen. Vandaag maken verschillende verouderde regels dat moeilijk of zelfs onmogelijk.
Dit binnen een regelluw kader, want ook ohderen hebben het recht om te bepalen hoe en met wie ze wonen.
Conceptnota kan je lezen door op onderstaande link te klikken.