Kwaliteitsdoorlichting kinderopvang levert interessante resultaten op

08-05-2017 – Uit de meting van 200 crèches en 200 onthaalgezinnen bleek recentelijk dat de meerderheid van de baby’s en peuters zich goed tot zeer goed voelt in de crèche. “Naast enkele positieve signalen leerde de evaluatie ons ook dat er nog wat werkpunten op het terrein blijken te zijn”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld). In de commissie welzijn legde Saeys alvast de werkpunten uit de evaluatie voor aan minister Vandeurzen.

Sinds kort beschikken we in Vlaanderen over een nulmeting over hoe het met de kinderopvang in Vlaanderen gesteld is. “Met het nieuwe meetinstrument ‘MeMoQ’ van Kind en Gezin werden niet minder dan 200 crèches en 200 onthaalgezinnen doorgelicht. Deze kwaliteitsdoorlichting kinderopvang leverde alvast interessante resultaten op”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys die zich specialiseert voor Open Vld op kinderopvang.

Uit de kwaliteitsdoorlichting kinderopvang blijkt dat de meerderheid van de baby’s en peuters zich goed tot zeer goed voelt in de crèche. Ze worden emotioneel goed tot zeer goed ondersteund door hun onthaalouder. “Dit varieert van een knuffel of troost als ze huilen tot een lach. Ook de ouders zijn tevreden blijkt uit deze evaluatie”, zegt Saeys. Er is daarbij zo goed als geen onderscheid tussen gezinsopvang en groepsopvang.

Er blijven echter ook werkpunten, zoals bijvoorbeeld de omgeving. De indeling en de verscheidenheid van de ruimtes zouden vaak niet goed genoeg zijn, en het spelmateriaal is soms te weinig gevarieerd. “Naast een economische en sociale functie heeft kinderopvang ook immers een educatieve functie. Binnen dit luikt schiet de kinderopvang in het algemeen hier en daar nog te kort, en laat men bijgevolg kansen liggen om het kind uit te dagen en te stimuleren”, aldus Saeys.

Minister Vandeurzen gaf in de commissie welzijn te kennen dat het hier blijkbaar om een internationale trend gaat, waarbij Vlaanderen vergelijkbaar met andere EU-landen scoort. Belangrijk is dat we de opvang niet noodzakelijk schoolser moeten maken, maar wel dat we bijvoorbeeld tijdens vrije spel- of eetmomenten ervoor moeten zorgen dat kinderen meer begeleid of uitgedaagd zouden moeten kunnen worden door het uitlokken van taal. “Voor het eerst hebben we een realistisch en omvattend beeld van de pedagogische kwaliteit van de Vlaamse opvang van onze baby’s en peuters. Onze kinderopvang heeft vandaag vele sterke punten. Toch blijft er nog wat ruimte voor verbetering en ik hoop dan ook dat de minister met de aangehaalde werkpunten straks verder aan de slag zal gaan”, besluit Saeys.

Bekijk hier het verslag van de commissievergadering:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1133214/verslag/1133835

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox