Freya Saeys legt eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger

Sinds 13 juli zetelt de Lebbeekse Freya Saeys opnieuw in het Vlaams Parlement. Saeys legde haar eed af tijdens de korte, uitzonderlijke plenaire zitting waarin het parlement een nieuwe voorzitter koos. Bij de verkiezingen van 26 mei stond Freya als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst, na lijstduwer en nestor Herman De Croo. Ze behaalde […]