19/07/2019 - Freya Saeys legt eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger

Sinds 13 juli zetelt de Lebbeekse Freya Saeys opnieuw in het Vlaams Parlement. Saeys legde haar eed af tijdens de korte, uitzonderlijke plenaire zitting waarin het parlement een nieuwe voorzitter koos.

Bij de verkiezingen van 26 mei stond Freya als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst, na lijstduwer en nestor Herman De Croo. Ze behaalde in de provincie een mooie 6.734 voorkeursstemmen.

De Croo nam zijn mandaat nog even terug op om de openingszitting te leiden, maar geeft nu met veel vertrouwen de fakkel door aan Freya. “Ze is een bekwame dame die weet waarover ze spreekt. Dat werd al snel duidelijk gedurende de voorbije vijf jaar waarin ze in het halfrond zetelde. Freya is een goede aanwinst voor Oost-Vlaanderen en de streek rond Dendermonde,” klinkt het.

Freya is dan ook erg tevreden dat ze haar werk in het parlement kan verderzetten: “Het is heel speciaal om in zijn voetsporen te mogen treden. Herman is een echt boegbeeld met zijn 51 jaar in het parlement. Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat ik van hem krijg.” Saeys zal zich als huisarts opnieuw toeleggen op de thema’s welzijn, gezondheid en gezin. “Ik ben erg blij dat ik mij opnieuw met hart en ziel kan inzetten voor ieders welbevinden,” aldus Saeys.

 

 

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox