12/07/2017 - Administratieve lasten onthaalouders moeten verder omlaag

Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) blijft pleiten voor minder administratieve regeltjes en een gelijke subsidiëring in de kinderopvang. Uit cijfers blijkt dat over een periode van twee jaar er ruim 500 onthaalouders minder zijn. “Onthaalouders bieden een kleine, huiselijke opvang, die een alternatief vormt voor de grotere crèches. Die diversiteit in het aanbod mag niet verloren gaan,” reageert Saeys in het Vlaams Parlement.  

In 2016 waren er ruim 500 minder onthaalouders dan twee jaar geleden. Dat betekent een verlies van meer dan 1400 plaatsen in de kinderopvang. In totaal steeg het aantal plaatsen in de kinderopvang echter wel. “Dat zijn opvallende cijfers. Concreet betekent dit dat er meer grootschalige groepsopvang  komt, maar er minder kleinschalige initiatieven zoals onthaalouders zijn,” zegt Freya Saeys (Open Vld).

Regulitis

Hoe komt het dat onthaalouders er zo massaal de brui aan geven? Daar zijn volgens Freya Saeys verschillende redenen voor: “Het geïsoleerd werken, de lage verloning, maar ook de vele administratieve regels en wetgeving waarmee onthaalouders zich moeten bezighouden. Dan wegen de voordelen al snel niet meer op tegen de nadelen. We moeten zorgen dat onthaalouders zich met kinderen kunnen bezighouden, in plaats van met paperassen.” Minister van Welzijn Jo Vandeurzen benadrukte in de plenaire vergadering dat administratieve vereenvoudiging inderdaad hoog op de agenda staat. Daarnaast werkt hij momenteel aan een strategisch plan gezinsopvang. Dat plan zal in het najaar in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement voorgesteld worden.

Ongelijke subsidiëring

Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys eerder opvroeg bleek dat de subsidiëring van opvangplaatsen grote ongelijkheden kent. De vroegere erkende en gesubsidieerde voorzieningen voor groepsopvang ontvangen 57 euro per plaats per dag, terwijl de vroegere zelfstandige opvangvoorzieningen die werken tegen inkomenstarief het moeten stellen met ongeveer 38 euro per dag. Voor meer dan 15.000 opvangplaatsen, die meestal door zelfstandigen worden uitgebaat, is er zelfs helemaal geen subsidie. Minister Vandeurzen beloofde dat ook de zelfstandigen die werken aan een vrij tarief dit jaar een stuk financieel versterkt zullen worden.

Freya Saeys: “Maar ook voor de vroegere zelfstandige opvanginitiatieven die werken tegen terugbetalingstarief moeten we stappen zetten naar een gelijke financiering. Die ongelijke subsidiëring moet eruit. Als elk opvanginitiatief aan dezelfde regels moet voldoen, is het logisch dat ze daar ook dezelfde subsidie voor krijgen.” Minister Vandeurzen liet verstaan dat hij bijkomende budgettaire inspanningen zou doen voor die gelijktrekking. Freya Saeys besluit: “Die gelijktrekking is nodig. Cijfers tonen aan dat heel wat kleine opvangvoorzieningen stoppen. Ofwel verdwijnen die plaatsen, ofwel worden ze overgenomen door grotere spelers.”

Bekijk Freya’s tussenkomst in het Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1150903/verslag/1152822

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox