9/12/2020 - Controles na wantoestanden in crèches moeten strenger en sneller

De afgelopen dagen berichtte de pers over allerhande wantoestanden die zich voordeden in bepaalde crèches. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit verontrustend en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar strengere en snellere controles. “In sommige crèches krijgen kinderen eten tot ze overgeven. Er zijn voorbeelden waar opvoeders pas 30 minuten later gaan kijken wanneer een kind uit bed valt en zijn hoofd verwondt. Het toppunt was de crèche waar een jongetje een zware dijbeenbreuk opliep. Pas een jaar later kregen zij controle over de vloer. Dat is té laat. We moeten strenger en sneller optreden”, zegt Freya Saeys.

Het Laatste Nieuws kwam deze week naar buiten met een onderzoeksreportage over hoe veilig en beschermd onze kinderen zijn in de kinderopvang. Daaruit kwamen enkele schrijnende situaties van kindermishandeling naar voor. Vlaams Parlementslid Freya Saeys was geschokt bij het lezen van de verhalen: “Uit een aantal getuigenissen blijkt dat Kind en Gezin niet kan ingrijpen, omdat ze onvoldoende concrete bewijzen hebben. Ook treden ze na vernietigende rapporten van de Zorginspectie soms te laks op. Je zou bijna denken dat het fictie is, maar het is bittere ernst. Dat baart me zorgen.”

Wanneer er vandaag inbreuken zijn in een crèche, moet er eerst een plan van aanpak worden opgesteld. Vervolgens moeten de problemen en de opmerkingen geremedieerd worden. Daarna komt er een volgende controle. Er gaat echter veel tijd over voor die controle plaatsvindt. Gemiddeld duurt een klachtenbehandeling waarbij een interventie van de Zorginspectie nodig is 90 dagen. “Zo bevatte de reportage een specifieke getuigenis van ouders. Hun zoontje kwam op een bepaald moment thuis met een ernstige dijbeenbreuk. Er werd opdracht gegeven om een controle uit te voeren bij zijn onthaalouder. Die gebeurde echter pas na een jaar. Dat is té laat”, zegt Saeys. “Er moet onmiddellijk worden gecontroleerd en indien nodig worden geschorst. Dit zijn zeer ernstige incidenten. Als een controle pas na een jaar plaatsvindt, zit er te veel tijd tussen. Die opvolging moet korter en beter. We moeten ons handhavingssysteem in vraag durven stellen.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaf in zijn antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Saeys: “Enkele incidenten uit de krantenartikelen hebben ook daadwerkelijk geleid tot maatregelen. Zo werden er plannen van aanpak naar voor gebracht waarbij in één geval ook een kindbegeleider werd ontslagen. We hebben ook een specifiek expertenteam en projectleider aangesteld die vanaf 1 januari 2021 aan de slag gaan. Dat team moet de monitoring doen van de voorzieningen.”

Het liberale parlementslid benadrukte tijdens haar uiteenzetting ook dat dit gelukkig uitzonderingen zijn. “We hebben in Vlaanderen een heel goede kinderopvang. Duizenden schitterende medewerkers van kinderopvanginitiatieven doen hun werk met hart en ziel. Er zitten altijd cowboys tussen. Die moeten eruit en daarom moeten we handhaven en streng zijn. Het gaat hier over kinderen. Die zijn kwetsbaar en kunnen zelf niet vertellen dat er iets gebeurd is.”