27/01/2021 - Coronacrisis zorgt voor lege kamers in woonzorgcentra

De coronacrisis had een negatieve impact op de bezetting in woonzorgcentra waardoor heel wat kamers leeg kwamen te staan. Uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) opvroeg bleek dat de bezettingsgraad in de Vlaamse woonzorgcentra in het tweede kwartaal van 2020 daalde naar zo’n 90,5 procent. In datzelfde kwartaal werden ook de meeste compensaties voor verminderde bezetting uitbetaald.

Omwille van de verschillende coronabesmettingen kampten heel wat Vlaamse woonzorgcentra met  meer lege kamers dan gewoonlijk. De Vlaamse Regering voorzag daarom een compensatie voor die inkomensverliezen. In dat kader vroeg Saeys bij de minister van Welzijn de concrete cijfers qua bezettingsgraad van het voorbije jaar op en hoeveel compensaties daarmee gepaard gingen.

De cijfers zijn afkomstig van het agentschap dat, omwille van de COVID-19-compensaties, sinds augustus 2020 vraagt om het aantal aanwezigheidsdagen in het woonzorgcentrum door te geven. Daarnaast beschikt het agentschap over de bezettingsgraden per kwartaal in de afgelopen periode. De gegevens van de maand december waren echter nog niet beschikbaar. In totaal gaat het om 172 commerciële rusthuizen, 218 openbare en 427 vzw’s.

De cijfers tonen aan dat de coronacrisis een grote invloed blijkt gehad te hebben op de bezetting in de woonzorgcentra. In het tweede kwartaal van 2020, in volle crisis, zakte de bezetting in alle Vlaamse woonzorgcentra gemiddeld tot  90,5 procent. De grootste leegstand valt op te tekenen in de commerciële woonzorgcentra. In het tweede kwartaal bedroeg de bezettingsgraad daar op het dieptepunt 86,68%. In de openbare woonzorgcentra bleef het aantal leegstaande kamers het meest beperkt. In het zwaarst getroffen tweede kwartaal lag de bezetting daar nog steeds op 92,14%.

Daarnaast bleek uit het antwoord op Freya Saeys’ schriftelijke vraag dat de compensatie voor een verminderde bezetting voor alle woonzorgcentra het hoogst was in de periode 1 mei 2020 tot en met 30 juni, in totaal goed voor 38.314.422 euro. Wat betreft de juridische organisatievorm ontvingen de vzw-woonzorgcentra de hoogste compensaties.