16/04/2020 - Coronavirus- “Ondersteun onze zorgverleners zoveel mogelijk, ook op mentaal vlak”

Onze hulpverleners leveren momenteel uitzonderlijke inspanningen. Velen zijn uitgeput door het harde werk en kampen met stress. “We moeten onze zorgverstrekkers daarom zoveel mogelijk ondersteunen, zeker ook op mentaal vlak. Zo kunnen we vermijden dat zorgverleners later uitvallen omwille van psychische problemen,” benadrukt Saeys in de plenaire vergadering.

De coronacrisis brengt een enorm hoge werkdruk met zich mee voor de zorgverleners. Veel mensen blijken bovendien acute zorg uit te stellen. “We zien minder hartinfarcten en minder hersenbloedingen. Dat kan gewoonweg niet. De toestroom van patiënten zal na de crisis dan ook erg groot zijn. Mijn angst is dat er na de coronacrisis een nieuwe crisis zal ontstaan door uitval van medisch personeel omwille van mentale gezondheidsproblemen,” legt Saeys uit. Dit alles zorgt immers voor een grote druk op de schouders van de zorgverleners.  

“Het risico op burn out en depressies zal door deze coronapandemie nog hoger zijn dan voordien. Freya doet daarom een oproep het mentale welzijn van de zorgverleners zeker niet uit het oog te verliezen “Laat ons tijdens en na deze crisis onze gezondheidswerkers voldoende psychologische ondersteuning bieden en op die manier uitval achteraf vermijden,” besluit ze.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox