29/05/2017 - Doortrekking N41 vereist grondig studiewerk

Doortrekking N41

Minister Weyts kwam recentelijk met het nieuws dat hij een snel werk wou maken van de doortrekking van de N41. “De minister voorziet 700.000 euro voor een studie, maar onderzoekt hiermee geen enkel alternatief tracé”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld). “Daarenboven voorziet hij geen enkel initiatief om alle actoren samen te brengen. De kans dat dit initiatief straks sneuvelt is gezien de wankele juridische basis dan ook zeer reëel.” De Lebbeekse politica ondervroeg hierover minister Weyts deze week in de commissie mobiliteit.

Meer dan twee jaar ligt het dossier rond de doortrekking van de N41 tussen Aalst en de grens van Lebbeke met Dendermonde immers stil. Sinds de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan – dat het tracé voor de doortrekking vastlegt – vernietigde, gebeurde er niets meer. Op vraag van stadsbestuur Dendermonde en Aalst trekt minister Weyts nu 700.000 euro voor een bijkomende studie en extra plannen die gebruikt kunnen worden als weerwerk tegen vernietiging door de Raad van State. De studie zal eind april kunnen beginnen en één jaar in beslag nemen. “Een groot bedrag voor een studie, reden te meer om de minister te bevragen in de commissie mobiliteit wat het doel hiervan precies is en welke garantie de minister heeft dat dit plan zal slagen, waar voorgaande initiatieven faalden”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger en Lebbeeks politica Freya Saeys (Open Vld).

Alternatieve tracés moeten becijferd worden

Het dossier rond de doortrekking van de N41 sleept al jaren aan. In 2005 werd de N41 zelfs opgenomen door toenmalig gouverneur André Denys als een missing link binnen het Oost-Vlaamse wegennet. Verkeer dat vanuit Sint-Niklaas naar Aalst wil, kan de N41 gebruiken, maar die stopt in Dendermonde. De doortrekking zou ook het zwaar verkeer uit de dorpskernen moeten weghalen.

Freya Saeys: “Voor alle duidelijkheid, Open Vld Lebbeke stelt zich constructief op in deze discussie en wenst dat met de studie alle realistische ‘alternatieve tracés’ mee tegen het licht worden gehouden, zonder taboes. Op basis van becijferde gegevens kan men dan de verschillende pistes vergelijken en veel gemakkelijker in samenspraak met alle actoren (lokale overheid, actiegroepen) tot een gedragen oplossing komen. Enkel een participatief proces kan zorgen voor een stevige juridische basis zodat de zaken niet enkel in beweging komen maar ook tot een goed einde gebracht worden. De nieuwe verbinding van de N41 moet straks het evenwicht bewaren tussen economische belangen enerzijds maar ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de regio anderzijds.”

In de commissie mobiliteit kwam echter aan het licht dat de 700.000 euro enkel bedoeld is om technische ondersteuning te bieden aan de Provincie Oost-Vlaanderen en er geen bijkomende alternatieven onderzocht zullen worden. “Dit is enorm teleurstellend”, reageert Freya Saeys, “de minister deelt geld uit voor bijkomend onderzoek zonder hiervoor garanties of een duidelijk vervolgtraject te verkrijgen. Hij schuift graag de verantwoordelijkheid volledig door naar de provincie én vertoont de minister geen enkele ambitie om een draagvlak te creëren bij zowel de lokale besturen als de actiegroepen, én bovendien is de kans zeer reëel dat de ganse carrousel binnen enkele jaren opnieuw sneuvelt voor de Raad van State.” De technische grondplannen moeten als antwoord dienen op de bezwaren van de Raad van State, maar blijven weliswaar kwetsbaar voor de kritiek aangaande de Plan-MER.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox