21/05/2020 - Extra middelen voor lokale armoedebestrijding en de laagste inkomens

Door de corona-crisis dreigen steeds meer mensen in armoede terecht te komen. In een resolutie vraagt het Vlaams parlement de regering daarom om meer inspanningen. Met de vraag om meer middelen vrij te maken voor lokale besturen om hun armoedebeleid te versterken, gaat Vlaams minister Bart Somers alvast meteen aan de slag

Het Vlaams parlement keurde woensdagnamiddag een voorstel van resolutie goed dat meer aandacht vraagt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarin worden drie concrete maatregelen opgesomd:

  1. Meer inspanningen voor gezinnen met kinderen en lage inkomens via het Groeipakket. De sociale toeslag zal vlotter beschikbaar gemaakt worden voor kwetsbare groepen.
  2. De kwetsbare huishoudens zullen onder andere een eenmalig consumptiebudget ontvangen om te besteden bij lokale handelaars.
  3. De lokale besturen zullen extra financiële middelen krijgen om hun armoedebeleid te versterken.

Volgens de minister van Binnenlands Bestuur zijn de lokale besturen het best geplaatst om armoede te bestrijden. De vraag om lokale besturen extra te ondersteunen krijgt dan ook de volle steun van minister Somers: “Lokale besturen zijn onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen armoede. Zij staan het dichtst bij de burger en weten waar met angst naar het einde van de maand gekeken wordt. Ze zijn het best geplaatst om ervoor te zorgen dat financiële steun terecht komt waar het nodig is en onze burgers actief te begeleiden met een traject op maat.” “We laten niemand achter. Samen staan we sterk tegen armoede,” benadrukt ook Freya Saeys.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox