7/06/2017 - Financiële ondersteuning kinderopvang verschilt sterk

Er blijven in 2017 nog steeds grote verschillen in financiering tussen de verschillende soorten kinderopvang bestaan. Dat blijkt uit een vraag die Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen stelde. “Sommige kinderdagverblijven ontvangen 57 euro per plaats per dag. Andere krijgen helemaal niets”, zegt Saeys.

De vroegere erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven ontvangen de hoogste subsidies. Het gemiddeld subsidiebedrag per plaats per jaar is 12.564,2 euro of omgerekend 57,11 euro per dag. De vroegere zelfstandige kinderopvang die net zoals de vroegere erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven werken met inkomensgerelateerde bijdragen ontvangen een gemiddeld subsidiebedrag van 8.531,6 euro per plaats per jaar of 37,78 euro per dag. Voor een plaats bij een onthaalouder aangesloten bij een dienst ligt dat gemiddelde op 4.347,2 euro per plaats per jaar of 19,76 euro. In trap 1 ontvangen zelfstandige kinderdagverblijven alleen een basissubsidiebedrag van 765,07 per plaats per jaar. Voor zelfstandige onthaalouders uit die trap is de tussenkomst nog lager, namelijk 271,84 euro per plaats per jaar. Voor 15.583 plaatsen betaalt de overheid zelfs helemaal geen subsidie.

Freya Saeys: “De bovenstaande bedragen lopen nog altijd zeer sterk uit elkaar. Vooral de vroegere zelfstandige initiatieven die werken aan inkomenstarief hebben het financieel zeer moeilijk. In 2015 werd voor deze groep een eerste verhoging van de dagprijs toegekend. Die subsidieverhoging diende om een hoger minimumloon voor het personeel te betalen. De sector wacht nu met veel ongeduld op de tweede fase van subsidieverhoging. Met het oog op de leefbaarheid van deze groep voorzieningen vraag ik de minister een tijdspad uit te tekenen om de subsidie van deze beide groepen naar elkaar te laten toegroeien. Het aantal plaatsen waarvoor helemaal geen subsidie wordt betaald is nog altijd enorm. We moeten kunnen evolueren naar een systeem waarin er voor elke plaats minstens het basissubsidiebedrag kan worden uitbetaald.”

Ouderbijdrage

Uit de vraag aan de minister bleek overigens dat het gemiddeld inkomenstarief het hoogst ligt bij de kinderopvangvoorzieningen die het meest subsidie krijgen. In de voorzieningen die een gemiddelde subsidie krijgen va 57,11 euro per dag betalen de ouders een gemiddelde bijdrage van 13,95 euro per dag. In de vroegere zelfstandige kinderdagverblijven die werken aan inkomenstarief bedraagt de inkomensbijdrage gemiddeld 11,79 euro per dag. De laagste ouderbijdragen worden betaald in de gezinsopvang. Daar bedraagt de gemiddelde ouderbijdrage 10,03 euro per dag.

Lees ook het nieuwsbericht in De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170603_02910753