13/06/2017 - Freya in de bres voor Lebbeekse mama’s

Lebbeekse mama’s met een pasgeboren baby ontvangen voortaan een brief van Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys. Daarin informeert ze hen over premies en tegemoetkomingen waarop ze recht hebben. “Te veel jonge moeders kennen hun rechten niet.  Om kersverse mama’s daarover in te lichten sturen we vanuit de gemeente Lebbeke brieven met informatie over tegemoetkomingen. Een simpele maatregel die elke gemeente kan uitvoeren”, reageert Saeys.

Eén van die tegemoetkomingen is de huishoudelijke hulp waarop zelfstandige vrouwen recht hebben. Zij kunnen rekenen op 105 dienstencheques. De bedoeling van deze hulp is om de moeders die hun zelfstandige activiteit hervatten, hun huishouden runnen en voor hun baby zorgen, te ondersteunen. “Dit systeem is een opsteker voor jonge moeders, het probleem is echter dat de zelfstandige moeders deze cheques zelf schriftelijk moeten aanvragen. Maar 30% doet dit niet en laat bijgevolg 105 uren gratis huishoudhulp liggen”, aldus Freya Saeys.

“In het huidige systeem worden de sociale verzekeringsfondsen niet automatisch op de hoogte gebracht van een bevalling. Ik pleit voor een automatische toekenning, maar het systeem laat dit momenteel niet toe. Nu moeten de cheques binnen de eerste 15 weken na de bevalling aangevraagd worden. Dit is nu net de meest zware en intensieve periode. De moeder moet herstellen van haar bevalling en het gezin moet zich aanpassen aan de nieuwe thuissituatie. Een verlenging van de aanvraagperiode zou hieraan kunnen verhelpen. Dit moet echter op federaal niveau geregeld worden.”

“Als gemeente kunnen we ook actie ondernemen. Vandaar mijn initiatief om alle moeders, zowel zelfstandigen als werknemers, van een pasgeboren baby uit Lebbeke een brief te sturen waarin op een heel erg toegankelijke manier wordt uitgelegd waarop ze recht hebben en waar ze voor welke premie of tussenkomst terecht kunnen. Ik wil dat Lebbeke hierin een voortrekkersrol speelt. We moeten pas bevallen vrouwen proactief informeren over hun rechten. Ik hoop dan ook dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen”, zegt Freya Saeys.

Freya’s initiatief verscheen in De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox