18/05/2016 - Freya in TOP 100 van de invloedrijkste personen in onze gezondheidszorg

De redactie van Artsenkrant stelde een top 100 samen van de invloedrijkste personen in de Belgische gezondheidszorg. Dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op nummer één staat, is uiteraard geen verrassing. De voorgaande edities van de top 100 die Artsenkrant samenstelde, leren ons dat de minister van Sociale Zaken (al dan niet samen met Volksgezondheid) steevast op de eerste plaats stond.

 

1. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open VLD): 1.312
2. Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv: 757
3. Ri De Ridder, leidend ambtenaar Dienst Geneeskundige Verzorging Riziv: 508
4. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V): 433
5. Pedro Facon, directeur beleidscel Volksgezondheid minister Maggie De Block: 351
6. Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat en VBS, klinisch bioloog (Imelda): 323
7. Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro: 286
8. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie (UGent): 249
9. Jacques De Toeuf, voorzitter Absym: 197
10. Raf Mertens, algemeen directeur federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): 132
11. Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg vzw, gewezen voorzitter CM: 128
12. Bart De Wever, voorzitter N-VA, federaal volksvertegenwoordiger: 120
13. Natalie Eggermont, spoedarts in opleiding UZ Brussel, voorzitster Climate Express: 106
14. Jean Hermesse, secretaris-generaal ANMC: 103
15. Luc Van Gorp, voorzitter Christelijke Mutualiteit (CM): 101
16. Jan De Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde (UGent): 101
17. Bert Winnen, adjunct-kabinetschef Gezondheidszorg van minister Maggie De Block: 98
18. Christiaan Decoster, directeur-generaal FOD Volksgezondheid: 93
19. Louis Ide, klinisch bioloog en algemeen secretaris N-VA: 92
20. Marc Van Ranst, diensthoofd laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven, griepcommissaris: 92
21. Paul Callewaert, secretaris-generaal Socialistische Mutualiteit (socmut): 89
22. Wim Distelmans, voorzitter Euthanasiecommissie, oncoloog en hoogleraar palliatieve geneeskunde  (VUB): 77
23. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G): 74
24. Brieuc Van Damme, adjunct-kabinetschef van minister Maggie De Block: 68
25. Dirk De Wachter, diensthoofd systeem- en gezinstherapie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven: 61
26. Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris/Mutualité socialiste: 60
27. Christine Van Broeckhoven, Alzheimer-specialist, hoogleraar moleculaire biologie en genetica (UA), directeur dep. Moleculaire Genetica VIB: 58
28. Wouter Beke, voorzitter CD&V en federaal volksvertegenwoordiger (CD&V): 53
29. Marleen Temmerman, dep. hoofd gynaecologie Aga Khan University, voormalig directeur dep. ‘Reproductive Health and Research’ WHO: 52
30. Charles Michel, eerste minister (MR): 49
31. Frank Robben,  directeur-generaal e-health-platform, kruispuntbank: 48
32. Maaike Van Overloop, voorzitter Domus Medica, huisarts in Kapellen: 46
33. Peter Piot, directeur London School of Hygiene and Tropical Medicine en professor Global Health, stichtende uitvoerend directeur UNAIDS: 46
34. Rob Van den Oever, directeur Gezondheidsbeleid (CM): 42
35. Ignaas Devisch, medisch filosoof en ethicus, auteur ‘Ziek van gezondheid’: 42
36. Xavier De Cuyper, administrateur-Generaal Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: 40
37. Marc Decramer, CEO UZ Leuven: 40
38. Paul De Munck, voorzitter  Groupement belge des omnipraticiens: 40
39. Ilse Weeghmans, voorzitter Vlaams Patiëntenplatform: 40
40. Dirk Ramaekers, medisch directeur Jessa Ziekenhuis, voorzitter VIP²: 39
41. Marc Cosyns, huisarts, verbonden aan UGent, voortrekker euthanasiewetgeving: 37
42. Joris Van Assche, CEO FeBelGen: 37
43. Guy Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Socialistische Mutualiteit (socmut): 37
44. Geert Verrijken, redactiedirecteur Roularta HealthCare, hoofdredacteur Artsenkrant: 37
45. Catherine Fonck, federaal volksvertegenwoordiger, lid Commisie Volksgezondheid (cdH): 36
46. Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD: 35
47. Bert Aertgeerts, hoogleraar huisartsgeneeskunde  (KU Leuven): 35
48. Alain De Wever, voorzitter Raad van Besttuur Hôpital Erasme: 34
49. Marc Noppen, CEO UZ Brussel: 34
50. Jacques Brotchi, voorzitter Galenusprijs ‘medical devices’: 34
51. Marc Van Uytven, CEO Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst: 32
52. Maxim Prévot, Waals minister van Volksgezondheid (cdH): 31
53. Guy Tegenbos, opiniemaker, ex-journalist De Standaard: 31
54. Marc Coucke, zakenman, oprichter Omega Pharma: 31
55. Filip Dewallens, hoogleraar in gezondheidsrecht en voorzitter Vlaamse Vereniging Gezondheidsrecht (KU Leuven): 30
56. Philippe Vandekerckhove, CEO Rode Kruis Vlaanderen: 30
57. Jean-Noël Godin, federatie van Hôpitaux Privés de Belgique: 30
58. Reinier Hueting, voorzitter ASGB en Kartel, huisarts in Geraardsbergen: 30
59. Jonathan Brauner, covoorzitter MoDeS (Monde des Spécialistes – Cartel): 29
60. Xavier Brenez,  directeur-generaal Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 29
61. Rik Torfs, rector KU Leuven: 29
62. Elio Di Rupo, voorzitter PS: 28
63. Jef Hus, managing director van Eurogenics & NeoCare: 28
64. Kris Peeters, minister van Werk, Cconomie en Consumentenzaken (CD&V): 27
65. Alex Mottrie, uroloog van het OLV-Ziekenhuis Aalst en pionier in robotchirurgie: 27
66. Yvon Englert, voormalig decaan faculteit geneeskunde ULB : 27
67. Katrien Kesteloot, financieel directeur UZ Leuven, adviseur op het kabinet De Block: 26
68. Jan Delepeleire, hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven): 26
69. Mark Elchardus, professor emeritus sociologie (VUB): 26
70. Dirk De Ridder, coördinator Vlaams ZiekenhuisNetwerk: 24
71. Pascal Verdonck, ondervoorzitter Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, voorzitter MedTech Flanders: 24
72. Geert Messiaen, secretaris-generaal Liberale mutualiteit (LM): 24
73. Jean-Luc Dehaene (†), voormalig minister Sociale Zaken en eerste minister: 24
74. Robert Rutsaert, bestuurslid en vertegenwoordiger ASGB, diensthoofd Intensieve Geneeskunde en Nefrologie van het  GZA: 23
75. Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde: 23
76. Yolande Avontroodt, voorzitter beheercomité Riziv (Open VLD): 22
77. Patrick Van Krunkelsven, hoogleraar huisartsgeneeskunde (KU Leuven) en directeur CEBAM: 22
78. Pedro Brugada, hartspecialist, hoofd Heart Rhythm Management Institute UZ Brussel: 21
79. Jurgen Constandt, algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 21
80. Stefaan Callens, hoogleraar gezondheidsrecht, advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht (KU Leuven): 20
81. Herman Nys, hoogleraar gezondheidsethiek (KU Leuven): 20
82. Frank Vandenbroucke, hoogleraar economie (KU Leuven), voormalig minister van Sociale Zaken (sp.a): 20
83. Denis Mukwege, congolees gynaecoloog, mensenrechtenstrijder: 20
84. André Wynen (†), oprichter Bvas: 20
85. Freya Saeys, huisarts en Vlaams parlementslid (Open VLD): 19
86. Jean Neve, voorzitter Hoge Gezondheidsraad: 19
87. Herwig Van Dijck, voorzitter van Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen: 19
88. Bernard Hepp, leidend ambtenaar Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle Riziv, voorzitter EFCHN: 18
89. Eric Mortier, CEO UZ Gent: 18
90. Hendrik Cammu, afdelingshoofd gynaecologie-urologie UZ Brussel: 18
91. Lieven Zwaenepoel, voorzitter Algemeen Pharmaceutische Bond (APB): 18
92. Thierry Christiaens, hoogleraar huisartsgeneeskunde (UGent): 18
93. Karine Moykens, secretaris-generaal departement WVG, gedelegeerd bestuurder VASGAZ: 17
94. Luc Adriaenssens, algemeen directeur van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB): 17
95. Baki Topal, abdominaal chirurg UZ Leuven: 17
96. Luc De Clercq, ondervoorzitter BVAS, diensthoofd reumatologie van GZA: 17
97. Roland Lemye, vice-Voorzitter Absym: 17
98. Dominique Vanpee, decaan faculteit geneeskunde UCL: 17
99. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs en viceminister-president van de Vlaamse regering (CD&V): 16
100. Dirk Broeckx, consultant gezondheidszorg en e-health: 16

Bron: http://www.artsenkrant.com/print/34792