30/04/2020 - Freya Saeys pleit voor babbelbox in Lebbeeks woonzorgcentrum

De bewoners van woonzorgcentra moeten het intussen al zes weken stellen zonder bezoek, een zware domper op hun mentaal welbevinden. Open Vld Lebbeke stelt daarom voor een babbelbox te installeren aan de woonzorgcentra. “Zo’n box zorgt ervoor dat mensen toch ‘live’ contact hebben. Het kan een enorme boost betekenen voor hun mentaal welzijn,” aldus Freya Saeys (Open Vld).

In een heel aantal woonzorgcentra beginnen de coronamaatregelen erg door te wegen. Door het verbod op bezoek zitten zij al wekenlang binnen zonder enig contact met hun familie van buitenaf. Heel wat woonzorgcentra installeerden reeds de mogelijkheid tot elektronisch contact via iPads en Skypesessies. Toch blijft het gemis groot.

“De waarde van fysiek contact is niet te onderschatten,” zegt Freya Saeys, “Dit heeft een enorme invloed op het gemoed van de bewoners. Daarom willen we het idee lanceren om een babbelbox te plaatsen.”  Een babbelbox is een afgesloten plaats of hokje waar bewoners hun familie kunnen zien. Dankzij een wand in plexiglas is er geen besmettingsgevaar. Communiceren doen ze via een babyfoon of een aparte microfoon. De babbelbox werkt op afspraak. Het bezoek krijgt een vooraf bepaalde tijd om op een rustige manier bij te praten. “Andere steden zoals Bornem en Izegem startten reeds met dit initiatief. Het doet voor zowel de bewoners als voor de familie zichtbaar deugd om mekaar te zien. Lebbeke zou dit voorbeeld perfect kunnen volgen. Dit zou het welzijn van onze inwoners enorm ten goede komen”, besluit Saeys.