6/07/2017 - Freya vraagt laagste tarief kinderopvang voor tienermoeders

Freya Saeys (Open Vld) wil kinderopvang betaalbaarder maken voor tienermoeders. “Minderjarige moeders kunnen geen contract afsluiten met een kinderopvang. Hun ouders kunnen dat wel. Daardoor wordt het tarief voor de kinderopvang berekend op het inkomen van de grootouders, en niet van de tienermoeders. “Daarom pleit ik voor een automatische invoering van de laagste ouderbijdrage voor minderjarige moeders,” reageert Freya Saeys.

Ouders van tienermoeders draaien vaak op voor de kosten van hun kleinkinderen. Ze moeten in vele gevallen zowel de opvoeding van hun eigen minderjarig kind als dat van hun kleinkind financieren. Als daarbij nog een inkomensbijdrage komt voor de kinderopvang van hun kleinkinderen, wordt die opvang financieel moeilijker haalbaar. “Willen we het voor tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom stellen we voor om voor de kinderen van minderjarige tienermoeders de laagste ouderbijdrage van vijf euro per dag te laten gelden,” zegt Saeys.

Cijfers

Sinds enkele jaren daalt het aantal tienermoeders. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig met een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar. Slechts 20% van de tienermoeders was jonger dan achttien. In 2015 waren er 843 tienermoeders, waarvan ongeveer 200 tienermoeders jonger dan achttien was. “Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen,” aldus Saeys. Ook de kansarmoede-index van Kind en Gezin bevestigt die tendens.

Pleegkinderen

Het automatisch toekennen van het laagste oudertarief gebeurt momenteel al voor pleegouders. Zij kunnen hun pleegkinderen voor vijf euro per dag naar de voorschoolse kinderopvang brengen. Reden daarvoor is dat zij slechts over een beperkte pleegzorgvergoeding beschikken. Door een hogere tegemoetkoming in kinderopvang worden potentiële pleegouders aangemoedigd om erg jonge kinderen op te vangen. Saeys hoopt dat dezelfde regeling kan getroffen worden voor minderjarige tienermoeders. “Zo kunnen de ouders en grootouders, ongeacht hun inkomen, rekenen op een betaalbare kinderopvang,” besluit Saeys.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox