2/05/2018 - Hervorming kinderbijslag goedgekeurd in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 18 maart het licht op groen gezet voor de hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen. Vanaf 2019 komt er een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoelagen verdwijnen. Freya Saeys werkte intensief mee aan de hervorming.

Er komt bovendien een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren, die het basisbedrag kunnen aandikken.Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen werkte daarop een eigen systeem uit.

Het is met de hervorming ook de bedoeling om het bestaande landschap aan kinderbijslagfondsen te stroomlijnen en tegen 2019 te komen tot één publieke speler en vier private. De vier private uitbetalers hebben onlangs een vergunning gekregen van Kind & Gezin. Die vier private uitbetalers moeten samen met de publieke uitbetaler (FONS) vanaf 2019 zorgen voor een vlotte en correcte uitbetaling van de kinderbijslag.

Het nieuwe systeem treedt op 1 januari 2019 in werking. Er viel al vaker te horen dat die timing erg krap is, maar de Vlaamse regering bevestigde recent nog dat Vlaanderen “juridisch, inhoudelijk, op het vlak van ICT en van organisatie op schema zit”.

Bron: Belga ■

 

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox