12/02/2019 - ‘Kinderen moeten niet meer kiezen tussen opvang en muziekles’

Steden en gemeenten mogen, wellicht vanaf 2021, zelf beslissen hoe ze de opvang van schoolkinderen organiseren. ‘Want iedere gemeente is anders’.

Gezinnen met jonge schoolgaande kinderen moeten zich vaak in bochten wringen om werk, school en vrije tijd op elkaar af te stemmen. Velen doen een beroep op de buitenschoolse opvang, omdat het einde van de schooldag nu eenmaal niet samenvalt met het einde van de werkdag. Dat vinden de kinderen zelf niet altijd erg, maar een deel van hen wil ook naar de voetbaltraining, of de dans- of de muziekles.

De drie Vlaamse meerderheidspartijen dienen nu een voorstel van decreet in dat tot een nieuwe aanpak van de buitenschoolse opvang zal leiden. Ze willen dat lokale besturen zelf het heft in handen nemen, en moedigen de gemeenten aan om daarbij naar meer creatieve oplossingen te zoeken.

‘Vandaag moeten kinderen kiezen: of naar de opvang, of naar de muziekles. Van die tegenstelling moeten we af’, zegt hoofdindiener Katrien Schryvers (CD&V). ‘Buitenschoolse opvang moet ook een leuke tijd kunnen zijn voor de kinderen, waarin ze ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving.’

Geen praatbarak

Lies Jans (N-VA): ‘Op termijn zullen de lokale besturen hier financiering voor krijgen, via het Gemeentefonds. Dat biedt een grote meerwaarde, want het zijn de gemeenten zelf die weten wat de vraag is van hun bewoners, en welke de organisaties zijn die een aanbod willen doen. Elke gemeente is anders. We pleiten dus voor een lokaal overleg hierover, niet om er een praatbarak van te maken, maar om concrete oplossingen te zoeken.’

Er zijn verschillende mogelijkheden, zegt Jans: ‘De gemeente kan vervoer inleggen tussen opvang en andere activiteiten. Maar sportverenigingen en muzieklessen kunnen ook naar de opvang en de scholen zelf trekken. Nu hebben we te veel gebouwen die maar één functie hebben: waarom de sporthal van de school ’s avonds niet openstellen voor een sportvereniging bijvoorbeeld?’

De indieners, onder wie ook Freya Saeys (Open VLD), rekenen erop dat hun voorstel van decreet nog voor de paasvakantie wordt goedgekeurd. Er is al lang vraag naar, diverse steden en gemeenten hebben zelf al het voortouw genomen en in het parlement hebben er al veel hoorzittingen plaatsgevonden. Het nieuwe decreet zal dan uiterlijk op 1 januari 2021 van kracht worden.
‘Tegen de zomer moeten gemeenten hun meerjarenplanning opmaken. Dit decreet kan daarin een hefboom zijn’, zegt Jans, die zelf schepen is in Hasselt.

Voor de bestaande IBO’s, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar. Schryvers: ‘Op termijn moeten zij ook binnen de lokale organisatie en financiering ingekanteld worden. We geven hen de tijd en de rust om daar naartoe te werken.’

Kleuters

Het decreet legt geen al te strenge regels op: dat is onmogelijk, als je zoveel verschillende sectoren – van jeugd over sport en cultuur tot onderwijs – met elkaar wil doen samenwerken, zeggen de indieners. Eén uitzondering: ‘Aanbieders van buitenschoolse opvang voor kleuters zullen nog steeds een kwaliteitslabel van Kind en Gezin kunnen krijgen, met extra financiering.’

Artikel verschenen in De Standaard op 11 februari 2019