12/12/2017 - Niet overschakelen naar nieuw HPV-vaccin zou gemiste kans zijn

In april kwam er een nieuw vaccin tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) op de markt. HPV is een virus dat bepaalde types ernstige kankers en ziektes kan veroorzaken bij vrouwen en mannen, onder andere baarmoederhalskanker (700 gevallen/jaar), anale kanker, hoofd- en halskankers en genitale wratten (18.000 gevallen/jaar in België). Het nieuwe vaccin niet opnemen in het vaccinatieprogramma zou een gemiste kans zijn.

Het huidige vaccin, Cervarix, dat sinds 2011 opgenomen is in het vaccinatieprogramma van de Vlaamse gemeenschap, beschermt tegen twee HPV-types, 16 en 18. Op die manier kan ongeveer 70% van de baarmoederhalskankers voorkomen worden. Dit vaccin beschermt echter niet tegen genitale wratten. Het nieuwe 9-valente vaccin, Gardasil®9, beschermt tegen negen types van HPV, waarbij 90% van de baarmoederhalskankers zal kunnen worden voorkomen. Dat is een winst van maar liefst 20%.

Precancereuze laesies en genitale wratten

Daarnaast zien we dat het nieuwe vaccin een hogere bescherming biedt tegen vulvaire kanker, vaginale kanker, anale kanker en een quasi verdubbeling van de bescherming tegen hoog-risico precancereuze laesies. Deze laesies hebben, net zoals de hierboven vermelde kankers, een enorme impact op het leven van de patiënt. Bovendien biedt dit vaccin een zeer hoge bescherming tegen genitale wratten. Genitale wratten zijn een erg vervelende en steeds wederkerende ziekte; vaccinatie heeft aangetoond dat we op zeer korte termijn de incidentie in de algehele populatie significant kunnen verminderen.

Jongens inenten

In hun recentste advies raadt de Hoge Gezondheidsraad daarom aan om ook adolescente jongens via de schoolgezondheidsdiensten te vaccineren tegen HPV

Op dit moment worden meisjes in de eerste graad van het secundair onderwijs nog steeds ingeënt met Cervarix. Hoewel de vaccinatie niet verplicht is, krijgt 90% van de meisjes in die leeftijdscategorie de HPV-inentingen toegediend. Jongens krijgen helemaal geen HPV-vaccin toegediend.

Nochtans treedt zo’n 25% van de HPV-kankers op bij mannen. In hun recentste advies raadt de Hoge Gezondheidsraad daarom aan om ook adolescente jongens via de schoolgezondheidsdiensten te vaccineren tegen HPV. Bovendien zou een veralgemening van de vaccinatie de groepsimmuniteit in de algemene bevolking bevorderen en is het in overeenstemming met het principe van genderneutraliteit.

Nieuwe overheidsopdracht

In het verleden pleitte ik al bij minister Vandeurzen om het nieuwe Gardasil®9-vaccin op te nemen in het basisvaccinatieschema, voor meisjes én jongens. Destijds antwoordde de minister dat hij het advies van de Hoge Gezondheidsraad zou afwachten. Nu het advies er is – en bovendien pleit voor een uitbreiding van het vaccin naar jongens _ heeft de minister geen reden meer om te talmen. Eind dit jaar wordt er een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de levering van het vaccin. Dat is de uitgelezen kans om onze jongeren, zowel jongens als meisjes, te beschermen tegen verschillende soorten kankers.

Gezondheids- én financiële winsten

De combinatie van een sterk vaccinatiebeleid en een uiterst doeltreffend vaccin kan ertoe leiden dat HPV-gerelateerde kankers en wratten quasi verdwijnen in Vlaanderen. Dat is niet alleen uitstekend nieuws voor de volksgezondheid, het levert ook een groot financieel voordeel op. Wanneer baarmoederhalskanker quasi niet meer voorkomt, kan er bespaard worden op uitstrijkjes, operatiekosten, ziekenhuis- en behandelingskosten. Hetzelfde geldt voor het verminderd aantal gevallen van penis-, vulva-, anus- en keelkankers en genitale wratten. Kortom, het nieuwe vaccin niet opnemen in het basisvaccinatie schema zou zonder meer een gemiste kans zijn.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox