3/05/2017 - Nieuw vaccin tegen HPV kan tegen juni 2018

02-05-2017 – Vlaanderen nam in 2010-2011 de vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) op in zijn vaccinatieprogramma. Het huidig vaccin voorkomt ongeveer 70% van de baarmoederhalskankers. “Dit zou nog beter kunnen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld), “binnenkort komt er immers een nieuw vaccin ter beschikking dat ervoor kan zorgen dat 90% van de baarmoederhalskankers zal kunnen worden voorkomen.” De minister van welzijn Vandeurzen (CD&V) wou in de commissie welzijn geen voorbarige conclusies nemen en gaf mee dat dit verder onderzocht zal worden met de Hoge Gezondheidsraad.

Het humaan papillomavirus (HPV) kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Terwijl er meer dan 100 soorten van dat virus zijn, wordt baarmoederhalskanker in 70% van de gevallen veroorzaakt door twee types van het HPV-virus. Het huidige vaccin opgenomen in het vaccinatieprogramma van de Vlaamse gemeenschap bevat slechts deze twee types HPV, waardoor logischerwijs ongeveer 70% van de baarmoederhalskankers voorkomen kan worden. Een extra minpunt is dat het huidige vaccin niet beschermt tegen genitale wratten.

Freya Saeys: “Binnenkort komt er een nieuwe vaccin ter beschikking dat beschermt tegen 9 types van HPV, waardoor 90% van de baarmoederhalskankers zal kunnen worden voorkomen. Dat is een winst van maar liefst 20%. Daarnaast zien we ook nog eens een hogere bescherming tegen vulvaire kanker, vaginale kanker, anale kanker en een quasi verdubbeling tegen hoog risico pre-cancereuze laesies, wat een enorme impact kan hebben op het leven de patiënt.”

Het nieuwe vaccin biedt de mogelijkheid om meisjes naast een veel betere bescherming te bieden tegen baarmoederhalskanker en andere kankers, ook de kans op genitale wratten te reduceren. Dergelijke wratten zijn een erg vervelende en steeds wederkerende ziekte. In de commissie welzijn reageerde minister Vandeurzen dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) momenteel geactualiseerd wordt door een werkgroep. Dit advies zal vervolgens meegenomen worden medio 2018 bij de overheidsopdracht voor een nieuw vaccinatieprogramma tegen HPV.

Freya Saeys: “We zijn blij dat de minister de suggestie alvast opneemt en laat onderzoeken door een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad. Maar ook een uitbreiding van het vaccin kan in dit kader onderzocht worden. We dienen immers met het oog op preventie, niet enkel te kijken naar jonge meisjes, maar ook naar een uitbreiding naar jongens, om zo een veel betere bescherming te bieden tegen diverse genitale kankers. Indien blijkt uit bijkomend onderzoek dat ook het budgettaire plaatje goed zit, dan kunnen we binnenkort straks aan heel wat meisjes en jongens een betere bescherming bieden.”

Bekijk hier live het verslag in de commissie welzijn van 02/05/2017:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1133214/verslag/1134084

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox