9/04/2020 - Nood aan duidelijkheid over Covid-19 testen in woonzorgcentra

Vandaag debatteerde de plenaire vergadering (in aangepaste vorm) over de aanpak de coronacrisis en onder andere het testen op Covid-19 in de woonzorgcentra. Freya Saeys uitte haar bezorgdheid over de woonzorgcentra. “Wie gaat deze tests afnemen? Zijn de woonzorgcentra hier voldoende op voorbereid en hoe gaan we om met de resultaten? Daar moet echt duidelijkheid over zijn,” benadrukte ze.

De liberale politica ondervroeg in het Vlaams Parlement de minister van Welzijn over de concrete uitrol van deze Covid-19 testen in de woonzorgcentra. Hierover bestaat nog heel wat onduidelijkheid. De vraagt rijst vooral in hoeverre de woonzorgcentra zijn voorbereid. Het afnemen van testen neemt heel wat tijd in beslag. Daarnaast laat de infrastructuur van woonzorgcentra niet altijd toe bepaalde maatregelen te nemen. Als bewoners positief testen, moeten zij afgezonderd worden. In een setting waar iedereen zijn of haar eigen private kamer heeft is dat echter niet zo evident.

Tekort aan kennis en expertise

Daarnaast benadrukte Freya de nood aan kennis en expertise om om te gaan met ernstig zieke patiënten en de strikte hygiënische maatregelen. “Zorgkundigen hebben soms geen kennis over hoe medisch ernstige zieken te behandelen en de strikte hygiënische maatregelen in acht te nemen. Er is dringend nood aan mensen op het terrein die kunnen ondersteunen en helpen,” besluit Saeys.