27/05/2021 - Open Vld vangt opnieuw bod met voorstel CO2 meters aan te kopen voor scholen

Voldoende ventilatie, het is één van de cruciale factoren om het coronavirus buiten te houden want meten is weten.

Een systeem dat toelaat om de luchtkwaliteit op een eenvoudige wijze te monitoren is een CO2 meter. Want ramen en deuren kunnen vaak niet continu open staan.

Heel wat lokale besturen hebben reeds de keuze gemaakt om meters aan te kopen voor hun scholen.

Met de aankoop van deze toestellen willen we de luchtkwaliteit in de klassen verbeteren én de strijd tegen het coronavirus nog efficiënter maken.

Voor ons onbegrijpelijk dat het bestuur, met Groen! nota bene, dit voorstel afkeurt.

https://www.facebook.com/677928112254701/posts/3853740501340097/