18/02/2020 - Open Vld vraagt speeltoestellen voor kinderen met een beperking

Open Vld Lebbeke ijverde al eerder voor de aanleg van een speeltuin op de site van CC De Biekorf. De Lebbeekse liberalen vragen nu expliciet om ook aangepaste speeltuigen te voorzien voor kinderen met een beperking wanneer er effectief een speeltuin komt. “Voor kinderen met een handicap is buitenspelen niet evident. Een aangepaste speeltuin zorgt ervoor dat ook zij veilig kunnen spelen,” aldus Freya Saeys (Open Vld).

Op de gemeenteraad van 27 november 2019 vroeg de Open Vld-fractie om de principebeslissing goed te keuren om op de site van CC De Biekorf een speeltuin aan te leggen. Dit werd door het huidig bestuur weggestemd. Intussen zouden er nu toch offertes van speeltoestellen gevraagd zijn, al werden deze nog niet genotuleerd op het schepencollege.

“Als er effectief een speeltuin komt, dringen we erop aan om ook aangepaste speeltoestellen te voorzien voor kinderen met een beperking,” klinkt het bij Open Vld. Vaak zijn de speeltoestellen in gemeentelijke speeltuinen immers niet geschikt om kinderen met een beperking op een veilige manier te laten ravotten. Het belang van toegankelijke speeltuinen is nochtans niet te onderschatten: kinderen kunnen omgaan met hun leeftijdsgenootjes en voelen zich niet buitengesloten omwille van hun beperking. Er bestaan momenteel speeltoestellen die zowel geschikt zijn voor kinderen met en zonder beperking, zodat ze samen kunnen spelen.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox