2/02/2021 - Opnieuw groot aantal woonzorgcentra op slot

Heel wat woonzorgcentra sluiten de laatste weken opnieuw hun deuren voor bezoekers. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) opvroeg, bleek dat in maar liefst 152 woonzorgcentra een bezoekverbod van kracht was in de week van 19 tot 26 januari. Nochtans schreven de aanbevelingen van de coronacommissie voor dat een minimaal bezoekrecht steeds gegarandeerd moest worden.

In de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding ondervroeg Freya Saeys (Open Vld) de minister van Welzijn over het bezoekrecht in de woonzorgcentra. Daaruit bleek dat in 152 woonzorgcentra bezoek verboden werd tijdens de week van 19-26 januari hadden. In 55 woonzorgcentra betrof het een volledige sluiting van minder dan 7 dagen, in 97 woonzorgcentra daarentegen duurde de volledige sluiting langer dan 7 dagen. De duur varieerde van één tot 39 dagen. De drie belangrijkste redenen voor een bezoekverbod waren: een grote uitbraak bij bewoners en/of personeel, het veiligstellen van de tweede vaccinatie en de angst voor nieuwe varianten van het virus, zoals de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Deze laatste twee redenen zijn nochtans niet dwingend om een verbod op te leggen.

Disproportioneel

In bepaalde gevallen namen de lokale overheden zelf de beslissing om tot de sluiting van het woonzorgcentrum over te gaan. “We begrijpen de angst van directies die vrezen voor een uitbraak in hun woonzorgcentrum, maar de maatregelen moeten wel proportioneel blijven. Een bezoekverbod opleggen om een tweede vaccinatie ‘veilig te stellen’ geeft een vals gevoel van veiligheid. Het personeel en de vrijwilligers kunnen immers ook altijd het virus binnenbrengen,” legt Saeys uit.

De Taskforce besliste om de richtlijnen omtrent bezoek niet aan te passen in het kader van de vaccinatie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kiest voor aanklampend beleid. Bij bezoekverbod wordt contact opgenomen met de woonzorgcentra om hen te begeleiden om veilig bezoek toch mogelijk te maken. “Bezoek is echt wel een basisrecht. In de eerste golf is er aan dit recht geraakt. Net daarom hebben we er in de coronacommissie zo erg op aangedrongen om steeds een minimum aan bezoek te garanderen. Ik ben erg geschokt dat deze rechten nu opnieuw geschaad worden,” reageert Saeys.

Saeys geeft aan dat sneltesten soelaas kunnen bieden, op voorwaarde dat ze effectief gebruikt worden voor de bezoekers. “Het evenwicht tussen veiligheid en mentaal welzijn is niet evident, dankzij de sneltesten zouden we de dit evenwicht gemakkelijker kunnen realiseren,” besluit Saeys.