12/12/2018 - Opvolging over tinnitus krijgt gehoor

In navolging van de resolutie rond tinnitus en gehoorschade die eerder dit jaar unaniem werd goedgekeurd, ondervroeg Freya Saeys (Open Vld) de minister over de stand van zaken. In haar resolutie vroeg Freya onder andere om uitgebreider te sensibiliseren voor de gevaren van gehoorschade en tinnitus. Saeys benadrukte in de commissie nogmaals de sleutelrol van het correct gebruik van oordoppen in toekomstige campagnes.

Eén op de acht kinderen en tieners tussen 6 en 19 jaar heeft enige vorm van gehoorverlies, en toch is er nog steeds een grote groep zich onvoldoende bewust van de gevaren. Vooral het risico van tijdelijke tinnitus als voorbode van definitief oorsuizen en gehoorverlies is onvoldoende bekend. Saeys vroeg onder meer welke concrete initiatieven de minister reeds genomen heeft in functie van de sensibiliseringscampagnes en het correct gebruik van gehoorbescherming.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) hebben sinds het schooljaar 2016-2017 een nieuwe test bij gehooronderzoek in de lagere school en in het secundair onderwijs. De zogenaamde ‘speech-in-noise’-test (SPIN-test) is onder andere gericht op de vroegtijdige detectie van gehoorschade. De SPIN-test is beter en efficiënter dan de vorige hoortest. Bovendien kwam er een verschuiving van de contactmomenten. Daar de test vroeger gedaan werd in het vijfde jaar lager onderwijs en het derde jaar middelbaar, zal de SPIN-test vanaf september 2018 worden afgenomen in het zesde jaar lager onderwijs en het derde jaar middelbaar onderwijs.  Het is een belangrijke stap in de bewustwording en de vroegdetectie van lawaaischade. Naar aanleiding van de resultaten kan men wijzen op alarmsignalen van gehoorschade en op het belang van correcte gehoorbescherming.

De informatie die Freya opvroeg bij minister Vandeurzen toont ook aan dat vele jongeren nog steeds de potentiële schade van blootstelling aan lawaai onderschatten. “De cijfers bewijzen het: als er maar 15 procent ooit gehoorbescherming heeft gehad en het merendeel van onze jongeren niet gelooft in die gehoorbescherming en daarenboven het recuperatievermogen overschat, dan zitten wij nog steeds met een groot probleem”, aldus Saeys.

Daarnaast heeft het overleg met apothekers, audiologen en gehoorcentra over het correct gebruik van gehoorbescherming nog niet plaatsgevonden. “Ik kan alleen maar hopen dat bij de volgende campagnes de oordoppen nog meer aandacht zullen krijgen”, besluit Freya.