20/01/2020 - Parlementslid Freya Saeys pleit voor georganiseerde screening van prostaatkanker

9555 Belgische mannen werden in 2017 gediagnosticeerd met prostaatkanker. Daarvan stierven er 1529. Prostaatkanker is dus zonder twijfel een ziekte die regelmatig een fatale afloop kent. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kankerregister alsook uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke op een vraag om uitleg van Open Vld-parlementslid Freya Saeys. “Een screening op deze vorm van kanker zou dit hoge percentage sterfgevallen kunnen verhelpen. Artsen zouden zo meer mannen tijdig kunnen bereiken én helpen”, zegt Freya Saeys.

Uit cijfers van de Stichting Kankerregister blijkt dat 16 procent van de Belgische mannen die in 2017 gediagnosticeerd werden met prostaatkanker, er ook aan stierven. Dit is een niet gering aantal en toont aan dat deze vorm van kanker regelmatig de dood als gevolg heeft. Een prostaatspecifiek antigen-test (PSA) zou bij bepaalde doelgroepen soelaas kunnen bieden omdat artsen op die manier meer diagnoses kunnen stellen. Een Europese studie bij 100.000 patiënten toont zelfs aan dat het aantal overlijdens met 50 procent teruggedrongen kan worden.

Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) spoort minister Wouter Beke nu aan om te onderzoeken of een georganiseerde screening zinvol alsook kwaliteitsvol is. “Als huisarts heb ik door de screening al een heel aantal patiënten op tijd kunnen doorsturen, vooraleer er uitzaaiingen zijn die de therapie bemoeilijken en de overlevingskansen beperken. Op jonge leeftijd verloopt de ziekte bijvoorbeeld vaak agressiever. Als we de prostaatkanker dan in een vroeg stadium ontdekken, kan dat een enorm verschil maken”, aldus Saeys.

“Ook de Belgische vereniging voor Urologie ijvert voor de systematische screening van
50-plussers op voorwaarde dat zij nog minstens 10 jaar te leven hebben. Uiteraard moet er wel gelet worden op het risico op overbehandeling. Daarom is de richtlijn intussen veranderd: er komt eerst een MRI, dan pas een prostaatpunctie. Het is nu erg belangrijk dat er discussie en overleg plaatsvindt met alle gespecialiseerde partijen om te bekijken of we dit effectief kunnen invoeren”, voegt Freya Saeys eraan toe.

Minister Beke stelt voor dat de beroepsvereniging voor urologen een advies vraagt aan de werkgroep Bevolkingsonderzoek zodat de voorgestelde screening getoetst kan worden aan de criteria die in de regelgeving zijn bepaald. Wanneer volgens deze werkgroep zowel de zinvolheid als de kwaliteit van deze screening zijn aangetoond, kan eventueel een toestemming voor prostaatkankerscreening worden verleend.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox