27/02/2019 - Proefproject leidt tot inwerkingtreding inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Uit een proefproject omtrent de inkomenstarief-mix (IKT-mix) in de Vlaamse kinderopvang blijkt dat er geen reden is om de IKT-mix op eenzelfde locatie nog langer te verbieden. Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) ondervroeg de minister over de concrete aanpassing van deze regelgeving.

In kinderopvanginitiatieven is het momenteel niet toegelaten om plaatsen met een vrije prijs en plaatsen met een inkomenstarief te combineren op één opvanglocatie. Via een proefproject ‘inkomenstariefmix’ op 10 verschillende locaties ging de Vlaamse Regering de effecten van zo’n mix na. Het experiment stond open voor gezins- en groepsopvang die met inkomenstarief werkt en die onmiddellijk ruimte had voor extra plaatsen met vrije prijs.

Freya Saeys (Open Vld) ondervroeg de minister in de Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over de resultaten van het eindrapport rond deze IKT-mix. Ze polste naar de concrete aanpassingen omtrent deze regelgeving.

Verdeelde reacties

Uit de eindconclusie bleek dat IKT-mix niet dé oplossing kan bieden voor een aantal uitdagingen in de sector van de kinderopvang zoals de leefbaarheid van de opvang, de toegankelijkheid voor de ouders, de sociale mix en het uitbreiden van het aanbod.

De reacties waren verdeeld. Enkel in het geval van een beperkt aantal plaatsen met vrije prijszetting ziet men een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De extra plaatsen met vrije prijszetting zorgen wel voor een betere leefgroepindeling met kleinere groepen, iets waar zowel ouders als kinderen positief over waren. Ouders laten doorschuiven van vrije prijs naar IKT veroorzaakt echter wel een druk op de organisator en bemoeilijkt de mogelijkheid van een onmiddellijke instap in IKT-plaatsen voor wie deze echt nodig heeft.

Ouders blijken overwegend tevreden zijn over de IKT-mix, op voorwaarde dat wie dit wenst of financieel nodig acht, de mogelijkheid heeft om door te schuiven naar IKT.

Aangepaste regelgeving

Het experiment toont verder aan dat het niet nodig is om het werken met de IKT-mix in eenzelfde locatie kinderopvang te blijven verbieden. Het rapport stelt dan ook voor om de regelgevende bepaling hieromtrent te schrappen. Alle opvangplaatsen in een locatie die subsidies voor inkomenstarief (T2) gebruikt, zullen op die manier niet langer verplicht moeten aangeboden worden samen met IKT. Enkel voor de kinderen die verblijven in een opvang die een T2 subsidie ontvangt, blijft het verplicht om het IKT toe te passen.

Duidelijke voorwaarden

De minister liet weten dat de IKT-mix zal toegelaten worden vanaf 1 januari 2020 onder drie duidelijke voorwaarden. Zo zal het aanbod op de plaats met vrije prijs, hetzelfde moeten zijn als op plaatsen met IKT. Daarnaast moet het mogelijk zijn om door te schuiven van een vrije prijs naar een IKT plaats. En tot slot is het niet toegelaten om de twee prijssystemen binnen dezelfde opvangovereenkomst voor hetzelfde kind te combineren.

Momenteel wordt de regelgeving gescreend om de IKT-mix mogelijk te maken. Dit zal onder andere leiden tot aanpassingen van de voorrangsregels en de ICT-systemen van het Agentschap Opgroeien. De screening zal in de loop van de maand maart worden afgerond.