21/03/2022 - ‘Recent opgerichte comités in de kinderopvang dreigen werking te vertragen’

Vorige week kwamen er nogmaals feiten aan het licht over wantoestanden in de kinderopvang. Kind en Gezin stelde eerder dat ’t Sloeberhuisje drie jaar verplichte pedagogische begeleiding op de werkvloer had gekregen. Dit blijkt echter niet te kloppen. De pedagogische begeleiding was vrijblijvend, duurde slechts twee jaar én dateert al van vijf jaar geleden. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid, vindt dit verontrustend: ‘Minister Beke richtte de laatste weken een resem aan comités, teams, overlegstructuren,… op. Dat terwijl Kind en Gezin nu al verdwaalt in procedures. Ik vrees dat de hoeveelheid aan organen die nu gecreëerd wordt, niet bijdraagt tot het maximaal garanderen van de veiligheid van onze kinderen maar de zaken juist vertraagt.’

Bevoegd minister Beke stelde recent een actieplan kinderopvang voor dat heel veel goede zaken bevat. Hij stelde ook een opdrachthouder aan die erop moet toezien dat het actieplan wordt uitgevoerd. Daarnaast bestelde de minister een audit. Deze moet tegen de zomer klaar zijn. Tot slot beslissen we vandaag om een onderzoekscommissie kinderopvang op te richten. Ook die moet tegen de zomervakantie met conclusies naar buiten treden.

Vlaams Parlementslid Freya Saeys maakt zich zorgen: ‘De laatste weken werd er een extern comité van toezicht voor moeilijke dossiers opgestart, werd er een team handhaving met klantenbeheerders op poten gezet, zag een expertiseteam van externen dat zich zal buigen over gevoelige dossiers het daglicht én werd er een ethisch comité van toezicht opgericht. Ik vraag me oprecht af hoe dit alles op elkaar afgestemd gaat worden. Want het lijkt me niet de bedoeling om allerlei zaken ‘en plus’ op te richten en dan te verdrinken in overlegcomités. We moeten nu inzetten op een zeer snel en efficiënt handhavingsbeleid dat er maximaal voor zorgt dat de veiligheid van onze baby’s en peuters in de kinderopvang gegarandeerd wordt.’