14/03/2018 - Freya’s resolutie over gehoorschade unaniem goedgekeurd!

Het Vlaams Parlement heeft Freya Saeys’ voorstel van resolutie rond gehoorschade unaniem goedgekeurd. Freya wil dat er meer wordt ingezet op sensibilisering rond tinnitus en gehoorschade. Ze wil ook de apothekers meer betrekken bij de promotie van oordopjes. 

Tinnitus of oorsuizen treft steeds meer jongeren en kinderen. Uit een advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ongeveer 75 procent van de Vlaamse jongeren al te maken kreeg met tijdelijke tinnitus, meestal in de vorm van een hoge fluittoon. Bij de 18-jarigen wordt zelfs bijna 20 procent met permanente tinnitus geconfronteerd. Blootstelling aan hoge decibels, in bijvoorbeeld discotheken of op een festival, blijft de hoofdoorzaak. Ook te luide hoofdtelefoons kunnen oorsuizen veroorzaken.

Er zijn al verschillende preventie- en sensibiliseringscampagnes geweest. Maar volgens Freya Saeys (Open Vld) moet er bijkomend gesensibiliseerd worden over het gebruik van oordopjes. Die dopjes kunnen gehoorschade helpen voorkomen, maar worden vaak nog verkeerd gebruikt. Mensen houden de oordopjes niet lang genoeg in of plaatsen ze verkeerd.

Volgens de meerderheidspartijen kunnen de apothekers een sleutelrol spelen. “Die apothekers zijn de ideale tussenpersoon om te sensibiliseren. Apothekers zijn de eerste zorgverlener die patiënten raadplegen, vaak nog voor de huisarts. Ze verkeren dan ook in een ideale positie om hun klanten te informeren over de gevolgen van tijdelijke tinnitus en het correct gebruik van oordopjes”, zegt initiatiefnemer Saeys.

De indieners vragen in hun resolutie aan de Vlaamse regering om extra inspanningen te leveren tegen gehoorschade. Zo vragen ze niet alleen om overleg te plegen met apothekers (en audiologen en gehoorcentra), maar ook om de informatiecampagnes uit te breiden naar kinderen onder de 14 jaar. Oorspronkelijk ging het om een voorstel van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld, maar finaal voegde oppositiepartij sp.a bij monde van Rob Beenders een amendement toe dat de steun kreeg van de meerderheid. Het gaat dan met name om de vraag om ook voldoende te sensibiliseren rond zogenaamde secundaire preventie en behandeling zoals hoorapparaten, cochleaire implantaten (medisch instrument dat de functies van het beschadigde binnenoor vervangt, red.), zuurstoftherapie, enzovoort. Verder wordt aan organisatoren van evenementen en festivals gevraagd om duidelijk bekend te maken wanneer zij gebruikmaken van audiovisuele berichtgeving die toegankelijk is voor mensen met tinnitus en gehoorverlies.

Het voorstel van resolutie werd door alle partijen in het Vlaams Parlement goedgekeurd.

©Belga