27/02/2019 - Resolutie ‘rusthuisklas’ zorgt voor samenwerking tussen verschillende generaties

Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) diende een resolutie in voor het oprichten van een samenwerkingsproject waarin verschillende generaties mekaar kunnen versterken. De resolutie werd vandaag goedgekeurd en zal de vermaatschappelijking van de zorg bevorderen.

Wisselwerking jong en oud

De resolutie kwam er naar aanleiding van het oorspronkelijk initiatief  “de rusthuisklas” te Vinkt. Dit project toont aan hoe een unieke wisselwerking tussen kinderen en ouderen kan leiden tot een pure vermaatschappelijking van zorg. In de zogenaamde ‘rusthuisklas’ werden ouderen betrokken bij activiteiten van de leerlingen zoals bijvoorbeeld spreekbeurten en turnoefeningen. Daarnaast kreeg het woonzorgcentrum een centrale rol in de gemeenschap bij onder andere schoolfeesten en diploma-uitreikingen. Op die manier krijgen leerlingen een positief en realistisch beeld over ouderen en hun zorg. Zo leren ze om te gaan met verlies en beperkingen.

“Dit voorbeeld kan een inspiratie zijn voor anderen. Het is dus noodzakelijk zulke initiatieven aan te moedigen en te bundelen,” zegt Freya Saeys. “Via vormingstrajecten dragen we de opgedane kennis en expertise verder uit.”

De resolutie kan een antwoord bieden op de huidige uitdagingen in de ouderenzorg. Woonzorgcentra in Vlaanderen zouden zich op deze manier bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen als een trefpunt waar mensen, scholen, kinderdagverblijven en organisaties uit de buurt initiatieven kunnen ontplooien om de sociale samenhang van de buurt te verbeteren.

Inspiratiegids

De goedgekeurde resolutie legt niets op, ze vraagt enkel om scholen die interesse hebben in zulke projecten middelen te geven. Op die manier krijgen ze de bouwstenen aangereikt om hiermee verder aan de slag te gaan. Heel concreet gaat het dan over projectsubsidies voor het ontwikkelen van een inspiratiegids om de samenwerking tussen de generaties binnen ouderenzorg, welzijnszorg en onderwijs te realiseren. De resolutie vraagt onder andere ook om budget vrij te maken om op het werkveld vormingstrajecten op te zetten om deze samenwerking tussen generaties mogelijk te maken in Vlaanderen.