27/11/2019 - Saeys: “Stimuleer jongeren niet enkel om oordoppen te gebruiken, maar ook om ze correct te dragen”

Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) ondervroeg Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke in de plenaire vergadering over de sensibilisering van gehoorbescherming bij jongeren. Ze hamerde specifiek op het geven van duidelijke informatie voor het correct gebruik van oordoppen. Er bleek echter nog geen overleg met de apothekers en audiologen te hebben plaatsgevonden in dit kader.

Recent onderzoek van de UGent en de Christelijke Mutualiteit toont onrustwekkende cijfers: bijna 7 op 10 jongeren heeft na een avond uitgaan soms last van oorsuizingen. Niet ongevaarlijk, aangezien een tijdelijke ‘tuut’ of tinnitus de voorbode kan zijn van definitieve tinnitus en gehoorschade. Begin 2018 werd op initiatief van Saeys een resolutie goedgekeurd om jongeren hierover extra bewust te maken om gehoorschade en tinnitus te voorkomen. Jongeren blijken zich immers niet altijd voldoende bewust van de risico’s

Oncomfortabel

“Permanent oorsuizen maakt je leven tot een hel: bij patiënten zie ik slaapproblemen, angstklachten, depressieve gevoelens,” zegt Saeys. Ze benadrukt de ernst van de problematiek. “We horen van heel wat jongeren dat ze geen oordoppen dragen omdat deze niet comfortabel zitten. Dat moeten we absoluut voorkomen.” In de resolutie vroeg Saeys dan ook om de sensibiliseringscampagnes te verdiepen en overleg te plegen met apothekers, audiologen en gehoorcentra over het correct gebruik van oordoppen. “ We moeten jongeren niet alleen stimuleren om oordoppen te gebruiken, maar ook om deze correct te dragen,” legt Freya uit.

Uitvoering resolutie

Beke gaf aan dat er momenteel al heel wat materiaal en regelgeving over de problematiek beschikbaar is en bevestigde dat verschillende actoren daarbij een rol moeten spelen. Over concrete initiatieven tot overleg, waarbij de focus ligt op het gebruik van de oordoppen, was de minister voorlopig niet op de hoogte. Freya Saeys pleit dan ook bij de minister voor de verdere uitvoering van de resolutie die eerder werd gestemd. “Als oordoppen slecht zitten of jongeren ze niet constant aanhebben, dan heeft het weinig zin,” besluit Saeys.