23/10/2019 - “Vlaanderen moet voldoende aandacht hebben voor belang van slaap”

Maar liefst één op vijf Vlamingen neemt of nam al slaapmiddelen. In dat kader ondervroeg Freya Saeys minister Beke in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over de aanpak rond slaapproblemen. De minister verwees naar eerdere federale campagnes, maar op Vlaams niveau blijken er momenteel geen projecten rond ‘slaap’ te lopen omwille van de beperkte budgetten.

Partena Ziekenfonds onderzocht het slaapgedrag van duizenden Vlamingen waaruit bleek dat de helft van de Vlamingen acuut slecht slaapt en dat één op tien lijdt aan chronische slaapproblemen. Nog te vaak worden er echter voor een ‘quick fix’ gekozen, zoals slaapmiddelen. Nochtans zou voor velen slaaptherapie veel efficiënter kunnen zijn. Dit zou voor 80 procent van de mensen met slapeloosheid een oplossing bieden. Saeys vroeg hoe de minister artsen wil aanzetten om meer te werken rond slaaphygiëne. Daarnaast polste ze hoe men de bekendheid van slaaptherapie wil verbeteren.

Beke verwees hierbij vooral naar de federale campagne die minister De Block lanceerde in 2018 (‘Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen’). Op Vlaams niveau heeft Zorg en Gezondheid tot nu toe echter geen projecten lopen rond het thema ‘slaap’ omwille van de beperkte budgetten. De nadruk van de gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ ligt op een gezonde levensstijl in de brede zin van het woord: voldoende bewegen, niet te veel zitten, etc.

Belang van slaap

“Ik denk dat we het belang van slaap onderschatten. Slaaptekort leidt tot onder andere gezondheidsproblemen en verkeersongevallen. Vandaar moeten wij als Vlaanderen ook voldoende aandacht hebben voor preventie want dat is onze bevoegdheid,” aldus Saeys.
Saeys stelde voor de problematiek aan te kaarten op de interministeriële conferentie om te bekijken wat er vanuit preventief oogpunt gedaan kan worden in aanvulling op de gevoerde federale campagnes. “Wij moeten als Vlaanderen echt een signaal geven: let op, zorg dat je op een goede manier de slaap kunt vatten en schakel niet onmiddellijk over op slaapmedicatie. Het is onze verantwoordelijkheid om mensen daarop te wijzen”. Beke gaf aan de problematiek mee te nemen naar de toekomst wanneer het gaat over de gezondheidsdoelstellingen.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox