31/03/2016 - VOKA organiseert stage in het Vlaams Parlement

VOKA organiseerde afgelopen maand in het Vlaams Parlement een politieke stage voor 10 van haar ondernemers. Freya Saeys wierp zich op als meter voor Mario Van de Voorde, zaakvoerder bij IT1 uit Dendermonde. “Het geeft de parlementsleden een beter zicht over hoe de bedrijfswereld kijkt naar de politiek, wat ze denkt dat beter kan en moet, maar het bied vooral een ideale manier om wederzijds begrip te creëren”, aldus Freya.

In maart organiseert het Vlaams Parlement voor het tiende jaar op rij een parlementaire stage waarbij een beroep wordt gedaan op enkele parlementsleden om op te treden als meter of peter.

Op dinsdag 8 en woensdag 16 maart stuurt VOKA  een aantal bedrijfsleiders naar het Vlaams Parlement sturen voor deze stage. Om deze bedrijfsleiders te begeleiden werd er aan de fracties gevraagd welke volksvertegenwoordigers bij deze stage zouden willen optreden als peter of meter. In het kader van dit project treedt Vlaams Parlementslid Freya Saeys op als meter van Mario Van de Voorde, zaakvoerder van IT1 te Dendermonde.

Het programma van deze stage is heel divers; van het bijwonen van een fractievergadering en commissievergaderingen tot een rondetafelgesprek over de rol van het Vlaams Parlement en de individuele parlementsleden binnen de Vlaamse overheid tegenover Vlaamse Regering, Vlaamse overheid. Het Vlaams Parlement wil via de stages de verstandhouding met de politiek verbeteren. Bedoeling van de politieke stages is bedrijfsleiders inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Ter plaatse aan de lijve ondervinden hoe het parlement en de parlementsleden werken, biedt de ideale manier om wederzijds begrip te creëren.

Het is reeds voor het tiende jaar op rij dat VOKA en Vlaams Parlement deze stages samen opzetten. VOKA was bovendien de eerste organisatie die hieraan meewerkte. De ervaringen van de deelnemer Mario Van De Voorde aan deze stage is in ieder geval telkens zeer positief: hij krijgt een beter inzicht in de werking en rol van het parlement, wat zich vertaalt in een positiever beeld over het parlementaire gebeuren. Zo komen onderneming en politiek dichter bij elkaar.

Bekijk hier het fotoverslag.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox