12/01/2017 - “Laten we samen met de scholen snel werk maken van gezonde automaten”

09-01-2017 – Eind november kwamen de onderwijskoepels en voedingsindustrie tot een overeenkomst om suikerrijke frisdranken en ongezonde tussendoortjes uit scholen te bannen. Freya Saeys vroeg minister Crevits naar cijfers om het gezondheidsbeleid in de praktijk van naderbij te bekijken. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog heel wat werk voor de boeg is. Volgens de laatste cijfers hebben nog steeds 64% van de secundaire scholen een drankautomaat met gesuikerde frisdranken. We merken amper een daling in het aanbod en het aantal snackautomaten stijgt zelfs. Hoewel de engagementsverklaring zeker een goede zaak is, blijft het wachten op een merkbaar effect in de praktijk”, aldus Freya Saeys.

Het VIGeZ, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams preventieve voedings- en bewegingsbeleid, neemt om de drie jaar een indicatorenbevraging af om te kijken hoe de Vlaamse scholen de voorbije drie jaren hun gezondheidsbeleid invullen. Deze cijfers geven een inzicht hoe scholen in Vlaanderen hun gezondheidsbeleid invullen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) vroeg via een parlementaire vraag de cijfers op om te kijken hoe de situatie momenteel gesteld is.

Freya Saeys: “We merken dat bij de laatste bevraging in 2015 de situatie van het aantal frisdrankautomaten in scholen de situatie quasi ongewijzigd bleef in vergelijking met 2012. Onrustwekkend is wel de stijging van het aantal snackautomaten van 22 naar 26%.”

Gedoogbeleid

Voor bepaalde producten waarin bijvoorbeeld nog relatief veel suiker zit, zoals bijvoorbeeld frisdranken, wordt een ‘gedoogbeleid’ gevoerd. Ze moeten niet uit het bestaande aanbod verdwijnen, maar het gebruik ervan wordt in tegenstelling tot de voorkeurscategorie niet aangemoedigd. Deze producten zijn ook beperkter beschikbaar dan de producten uit de voorkeurscategorie.

Via de engagementsverklaring die onderwijskoepels en voedingsindustrie recent afsloten bereikte men alvast een overeenkomst en intentie om suikerrijke frisdranken en ongezonde tussendoortjes uit scholen te bannen. Op termijn (2020-2021) zouden enkel nog melk, water, fruit en groenten aangeboden mogen worden op middelbare scholen. Een eerste stap is alvast te vragen aan scholen om producten uit het gedoogbeleid niet langer te stimuleren. Scholen kunnen altijd de keuze maken om sneller te gaan dan de opgelegde doelstelling van het schooljaar 2020-2021.

Freya Saeys: “Momenteel zijn er geen cijfers voorhanden om na te gaan hoeveel procent van de scholen bereid is om producten uit deze categorie te bannen. Het zal belangrijk zijn om dit goed te blijven opvolgen. Dit moeten we bij de volgende indicatorenbevraging in 2018 zeker meenemen, want enkel zo kunnen we peilen naar de intenties van het gezondheidsbeleid van scholen. Het is voor ieder kind van belang dat ze van jongs af aan geen overheersende voorkeur voor suikerrijke dranken en snacks ontwikkelen.”

Lees hier Freya’s reactie in de commissie welzijn: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1103544/verslag/1103892

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox