10/10/2019 - Oprichting van buurtzorgnetwerk

Buurtzorgnetwerk is een sociaal model, dat welzijn beoogt van alle buurtbewoners.  Het bundelt alle krachten op lokaal vlak: informele zorgverleners, buren, vrijwilligers en mantelzorgers.  Het verlaagt ook de kosten van de zorgverlening, via preventie en goede samenwerking. Als mensen langer thuis kunnen blijven wonen zal er minder snel nood zijn aan residentiële opvang.  Het kan […]

11/05/2017 - Mindfulness straks in alle kleuter en/of lagere scholen?

11-05-2017 – Het aantal psychische problemen neemt de laatste jaren steeds maar toe. “De druk in de maatschappij, de snelheid waarmee alles gaat neemt toe. Ons brein leidt daaronder. Het positieve is echter dat we ons brein kunnen trainen hiertegen en onze mentale veerkracht. Best van al gebeurt dit op een zo jong mogelijke leeftijd”, […]

2/02/2017 - Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

1-02-2017 – Op initiatief van Freya Saeys formuleren de Vlaamse meerderheidspartijen in een resolutie hun prioriteiten om de mantelzorger beter te ondersteunen. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement, Open Vld, CD&V en N-VA, erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen de mantelzorgers personen met een zorgbehoefte in hun […]

12/01/2017 - “Laten we samen met de scholen snel werk maken van gezonde automaten”

09-01-2017 – Eind november kwamen de onderwijskoepels en voedingsindustrie tot een overeenkomst om suikerrijke frisdranken en ongezonde tussendoortjes uit scholen te bannen. Freya Saeys vroeg minister Crevits naar cijfers om het gezondheidsbeleid in de praktijk van naderbij te bekijken. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog heel wat werk voor de boeg […]

23/12/2016 - Kamerbrede resolutie voor neonatale screening op muco

22/12/2016 – In bijna alle Europese landen worden pasgeboren kinderen getest op de aandoening mucoviscidose. Samen met volksvertegenwoordigers uit elke Vlaamse fractie wijst Freya Saeys (Open Vld) op de brede consensus over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening. Het voorstel van resolutie dat zij in het Vlaams Parlement indienden, vraagt zo’n verplichting. […]

9/11/2016 - Ook gezonde partners zullen mee mogen naar rusthuis

In de nabije toekomst zullen gezonde, niet-hulpbehoevende ouderen makkelijker hun zorgbehoevende partner kunnen volgen naar het rusthuis. Freya diende daarover samen met de meerderheidspartijen een wetsvoorstel in de commissie welzijn werd goedgekeurd. Gezonde partners zijn op dit ogenblik vaak niet welkom in het rusthuis omdat hun verblijf de instelling meer kost. Bejaarde echtparen moeten nu vaak […]

27/07/2016 - Kraamzorg mag geen kopzorgen baren

In 1960 verbleven moeders na hun bevalling gemiddeld 10 dagen in de kraamkliniek, in 2014 nog maar 4 dagen. Een verkort verblijf in de kraamkliniek hoeft op zich geen problemen te geven. Op voorwaarde dat de postnatale zorg thuis verzekerd is. “Minder kraamzorg in de kliniek vergt meer kraamzorg thuis. En daar knelt nog vaak […]

1/06/2016 - “Nieuwe kinderbijslag helpt kinderen die het moeilijk hebben vooruit”

Freya Saeys benadrukt dat de nieuwe kinderbijslag volop inzet op de emancipatie van alle kinderen, ook zij die het moeilijk hebben. In het debat over de nieuwe kinderbijslag in het Vlaams Parlement op woensdag 1 juni verdedigde Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys het bereikte akkoord.

20/04/2016 - Private initiatiefnemers ouderenzorg krijgen erkenning

Begin april besliste de Vlaamse Regering op de ministerraad principieel over een nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers eindelijk zal erkennen als een volwaardige actor in de ouderenzorg. Freya Saeys, zetelend in de commissie welzijn voor Open Vld, reageert positief op deze beslissing.  Op 19 juni 2013 keurde keurden meerderheid en oppositie op initiatief van Vera […]

31/03/2016 - Financiering PET-scans in zicht

Op 24 februari 2014 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale overheid en de verschillende deelstaten waaruit voortvloeit dat Vlaanderen 5 bijkomende PET-centra mag toewijzen. Omdat deze oefening niet budgetneutraal is, voorziet het protocol eveneens dat de financiering voor het aantal PET-scans beperkt wordt. Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen onderzoekt reeds enige tijd de criteria voor […]