11/05/2017 - Mindfulness straks in alle kleuter en/of lagere scholen?

11-05-2017 – Het aantal psychische problemen neemt de laatste jaren steeds maar toe. “De druk in de maatschappij, de snelheid waarmee alles gaat neemt toe. Ons brein leidt daaronder. Het positieve is echter dat we ons brein kunnen trainen hiertegen en onze mentale veerkracht. Best van al gebeurt dit op een zo jong mogelijke leeftijd”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) die de minister Vandeurzen hierover ondervroeg in het Vlaams Parlement. De minister gaf in zijn antwoord aan dat de aandacht voor de problematiek terecht is gezien 50 procent van alle psychische stoornissen die zich op latere leeftijd voordoen, eigenlijk zijn oorsprong vindt in de eerste 14 levensjaren van een mens. “Via de aanpassing van de eindtermen zou mindfulness straks voldoende aandacht moeten kunnen krijgen in onze Vlaamse scholen”, aldus een tevreden Saeys.  

 

Al jaren zien we dat het aantal psychische problemen bij volwassenen en kinderen stelselmatig toeneemt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat tegen 2020 depressie de meest voorkomende ziekte in de westerse landen wordt. Er gaat ondertussen geen maand voorbij of burn-out komt in ons nieuws.

Oorzaken Burn-out

Wat zijn de oorzaken? “De druk in de maatschappij neemt toe. De snelheid waarmee alles gaat, neemt toe. Ons brein lijdt daaronder. Op het werk zien we dat de context verandert. Er worden steeds nieuwe eisen gesteld. Daaraan gekoppeld is er natuurlijk ook nog eens een technische of digitale revolutie”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys die voor Open Vld de burn-out problematiek van nabij opvolgt. Wat maakt nu dat de ene wel bezwijkt onder de druk en andere niet? Mentale veerkracht!

Freya Saeys: “We weten allemaal dat we vroeg of laat tegenslagen in het leven zullen hebben. Onze veerkracht en de manier hoe je daarmee omgaat, maakt of je die slechte ervaring kan omzetten in vleugels.”

Het positieve aan mentale veerkracht is dat we dit kunnen trainen en aanleren. “Slechts een klein deel ligt immers vast in onze genen”, zegt Saeys, “Stressbestendigheid, optimisme, eigenwaarde, … zijn vaardigheden die aan te leren zijn en die we kunnen trainen. We kunnen ons brein dus gaan versterken om onszelf zoveel mogelijk te beschermen tegen burn-out en stress. Vandaag worden die echter te weinig aangeleerd in scholen en op de werkplaats.”

Mindfullnes op school

Kinderen die elkaar rustig masseren, een klas waar er net voor een toets wiskunde wat ademhalingsoefeningen zijn of de juf die enkele kleuters enkele yogaposes aanleert. In Sint-Gerolf in het Oost-Vlaamse Merendree is het sinds vorige week de normaalste zaak van de wereld.

Freya Saeys: “Ik was verheugd toen ik deze week in de krant las dat de basisschool in Merendree lessen mindfulness geeft om kinderen tot rust te brengen. Ook in andere scholen duiken initiatieven op om kinderen weerbaar te maken tegen de almaar drukker wordende maatschappij. Dit is een ontzettend positief signaal dat ik dan ook wou aangrijpen om de minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), te ondervragen in het Vlaams parlement of hij kon overleggen met zijn collega minister van Onderwijs om ‘mindfulness’ te implementeren in het kleuter en/of lager onderwijs.”

Eindtermen

In het parlement werd unaniem gereageerd op de terechte oproep van Freya Saeys. Minister Vandeurzen erkende dat de oproep terecht was en gaf in zijn antwoord mee dat 50% van alle psychische stoornissen die zich op latere leeftijd voordoen, eigenlijk zijn oorsprong vindt in de eerste 14 levensjaren van een mens. “Een reden te meer dat we jonge leeftijd in mindfulness moeten investeren”, reageert Saeys, “een eerste stap is om dit mee te nemen naar het debat die straks gevoerd zal worden met de minister van Onderwijs over de eindtermen. De minister zal alvast een bondgenoot hebben aan Open Vld wanneer het aankomt op de mentale fitheid van onze jongeren. Want dit is volgens ons een investering méér dan de moeite waard met het oog op de toekomst. Kinderen die de kans krijgen om hun brein te versterken hebben volgens de cijfers veel minder kans om in de criminaliteit te belanden, ze blijven fysiek en mentaal gezonder, kunnen beter omgaan met stress en staan sterker in hun persoonlijk en professioneel leven”, besluit Saeys.

 Bekijk hier Freya’s actuele vraag in het Vlaams Parlement: https://youtu.be/GMPQ2EaZD9Y?t=12656