9/11/2016 - Ook gezonde partners zullen mee mogen naar rusthuis

In de nabije toekomst zullen gezonde, niet-hulpbehoevende ouderen makkelijker hun zorgbehoevende partner kunnen volgen naar het rusthuis. Freya diende daarover samen met de meerderheidspartijen een wetsvoorstel in de commissie welzijn werd goedgekeurd. Gezonde partners zijn op dit ogenblik vaak niet welkom in het rusthuis omdat hun verblijf de instelling meer kost.

Bejaarde echtparen moeten nu vaak noodgedwongen gescheiden leven omdat een van hen zorgbehoevend is en niet langer thuis kan worden verzorgd. Voor de nog gezonde partner is er vaak geen plaats in het rusthuis. Rusthuizen krijgen van de overheid geld voor zwaar hulpbehoevende ouderen, voor gezonde bewoners krijgen ze dat niet waardoor hun verblijf het rusthuis meer kost.

Die situatie veroorzaakt soms schrijnende toestanden doordat koppels die al decennialang samenleven plots van elkaar worden gescheiden. Net om zulke gevallen in de toekomst te vermijden, werd een voorstel van decreet ingediend.

Concreet zal het voor de rusthuizen goedkoper worden om gezonde partners op te nemen. Rusthuizen zullen ook hun maximale bewonerscapaciteit kunnen overstijgen om de gezonde partner toch toe laten. Die laatste zou dan wel geen gebruik kunnen maken van de verzorging in het rusthuis en enkel voor zijn kost en inwoon moeten betalen. Per maand zou dat gaan om 1.000 tot 1.500 euro.

Geen invloed op de wachtlijsten

Voor de opname in een rusthuis zijn er nu al vaak lange wachtlijsten. Zal deze nieuwe maatregel niet net nog meer druk zetten op die wachtlijsten? Volgens Freya Saeys die mee het voorstel indiende, niet.

“Het gaat om een voorstel van decreet. Wij willen de mogelijkheid creëren, geen verplichting opleggen. Het staat het rusthuis vrij om de partner aan te nemen of niet”, aldus Freya in “De ochtend” op Radio 1. Ze maakt zich dan ook sterk dat het voorstel niets zal veranderen aan de wachtlijsten. “Mensen die niet zorgbehoevend zijn, komen normaal gezien niet op de wachtlijst.”

“Mocht het toch zo zijn dat zij plots ook zorgbehoevend worden, dan krijgen ze ook de mogelijkheid om binnen de bestaande capaciteit in het rusthuis te worden opgenomen. Maar veel zal afhangen van de wensen van het koppel. Veel mensen hebben een dementerende partner die ze thuis niet meer kunnen verzorgen, maar daarom willen zij zelf nog niet naar een rusthuis”, aldus nog Freya.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox