17/05/2016 - Private kinderopvanginitiatieven beter ondersteunen

Heel wat private kinderopvanginitiatieven denken aan stoppen. Afgelopen week vroeg Freya aan minister Vandeurzen bijkomende maatregelen om deze sector beter te ondersteunen.

Kind en Gezin maakte onlangs een positieve balans op van het nieuwe decreet kinderopvang dat twee jaar geleden in werking trad. Er zijn bijna 2.000 extra opvangplaatsen gecreëerd, meer ouders betalen een bijdrage die afhangt van hun inkomen en de kwaliteit is verbeterd. “Een positieve balans, maar niet voor alle kinderopvanginitiatieven”, zegt Freya.

Toch is niet al goud wat blinkt. “Tegenover de 2.000 nieuwe plaatsen staan ook heel veel stoppers: In 2015 gingen 3.240 plaatsen in de gezinsopvang verloren en 1.065 in de groepsopvang.” Een belangrijke vaststelling is dat vier vijfde van de stoppers in de groepsopvang private initiatiefnemers zijn. “En dat moet ons zorgen baren, want het zijn vooral die private initiatiefnemers die zorgden voor de extra plaatsen. De vraag is daarom in welke mate de nieuwe plaatsen duurzaam zijn?

Twee grote oorzaken

Er zijn twee grote oorzaken voor de stopzetting van vele private initiatieven: de financiële leefbaarheid en de administratieve overlast. “Vele private initiatiefnemers komen in financiële problemen en kampen met een hoge werkdruk door een overdreven administratieve rompslomp.

Freya Saeys stelde daarom de vraag in het Vlaams Parlement aan de minister van Welzijn om initiatieven te nemen om de private initiatieven beter te ondersteunen. De Minister erkende dat er extra maatregelen nodig zijn om de financiële leefbaarheid van private initiatieven te versterken en om de administratieve overlast te beperken. Hij kondigde een verhoging van de basissubsidies aan en zal aan Kind en Gezin vragen om de vraag naar administratieve vereenvoudiging ernstig te nemen.

Lees en bekijk het verslag in de plenaire vergadering hier:

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/vorige

https://youtu.be/qN8xHsT6Dpw?t=611