1/06/2016 - “Nieuwe kinderbijslag helpt kinderen die het moeilijk hebben vooruit”

Freya Saeys benadrukt dat de nieuwe kinderbijslag volop inzet op de emancipatie van alle kinderen, ook zij die het moeilijk hebben. In het debat over de nieuwe kinderbijslag in het Vlaams Parlement op woensdag 1 juni verdedigde Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys het bereikte akkoord.

17/05/2016 - Private kinderopvanginitiatieven beter ondersteunen

Heel wat private kinderopvanginitiatieven denken aan stoppen. Afgelopen week vroeg Freya aan minister Vandeurzen bijkomende maatregelen om deze sector beter te ondersteunen. Kind en Gezin maakte onlangs een positieve balans op van het nieuwe decreet kinderopvang dat twee jaar geleden in werking trad. Er zijn bijna 2.000 extra opvangplaatsen gecreëerd, meer ouders betalen een bijdrage […]

20/04/2016 - Private initiatiefnemers ouderenzorg krijgen erkenning

Begin april besliste de Vlaamse Regering op de ministerraad principieel over een nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers eindelijk zal erkennen als een volwaardige actor in de ouderenzorg. Freya Saeys, zetelend in de commissie welzijn voor Open Vld, reageert positief op deze beslissing.  Op 19 juni 2013 keurde keurden meerderheid en oppositie op initiatief van Vera […]