22/01/2016 - “Dubbele dagprijs in centra voor kortverblijf is onaanvaardbaar”

Ouderen voor wie de opname in een woonzorgcentrum dringend is, vinden vaak niet onmiddellijk een definitieve plaats in een woonzorgcentrum. Tijdens die overgangsperiode verblijven zij vaak aaneensluitend in verschillende centra voor kortverblijf. Freya wees minister van Welzijn Vandeurzen deze week in commissie welzijn op het feit dat die oudere in het vertrek van het ene centrum naar het andere vaak een dubbele dagprijs aangerekend krijgt. “Dat kan niet”, aldus Freya. Minister Vandeurzen erkende een gebrek in de regelgeving hieromtrent en gaf aan het onderwerp mee te nemen in overleg met de koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg.

Freya: “Ik ben tevreden dat de minister van plan is het onderwerp mee te nemen op het overleg. De problematiek is in de praktijk immers echt wel voelbaar. Ook transparantie vanuit de rusthuizen en kortverblijven is absoluut noodzakelijk. Ik denk dat het wenselijk is om hier concrete afspraken over te maken dus ik blijf dit opvolgen.”

Ouderen vinden vaak niet onmiddellijk een definitieve plaats in een woonzorgcentrum. Tijdens de overgangsperiode verblijven deze vaak aaneensluitend in verschillende centra voor kortverblijf. Deze ouderen krijgen echter de dag van hun vertrek in het ene centrum volledig aangerekend, maar ook de volledige dagprijs voor de eerste dag in het centrum voor kortopvang waarnaar men die dag verhuist. “Deze ouderen betalen dus bijgevolg voor één dag twee keer de dagprijs”, reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) die minister van Welzijn Vandeurzen hierover ondervroeg in de commissie Welzijn. “Enig opzoekwerk toonde aan dat hierover geen regelgeving bestaat en dat elk woonzorgcentrum vervolgens hierover autonoom beslist. Niet ieder woonzorgcentrum werkt echter op die manier, vandaar dat ik bij de minister erop aandrong om in overleg te treden met de sector”, aldus Saeys.

Minister erkent probleem en belooft oplossing

Minister Vandeurzen erkende dat er omtrent deze problematiek geen specifieke regelgeving bestaat en dat transparantie in de communicatie van de centra voor kortverblijf zeer belangrijk is. Het onderwerp zal vervolgens meegenomen worden naar het eerstvolgend overleg met de koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg.