22/01/2016 - “Dubbele dagprijs in centra voor kortverblijf is onaanvaardbaar”

Ouderen voor wie de opname in een woonzorgcentrum dringend is, vinden vaak niet onmiddellijk een definitieve plaats in een woonzorgcentrum. Tijdens die overgangsperiode verblijven zij vaak aaneensluitend in verschillende centra voor kortverblijf. Freya wees minister van Welzijn Vandeurzen deze week in commissie welzijn op het feit dat die oudere in het vertrek van het ene centrum naar […]