1/06/2016 - “Nieuwe kinderbijslag helpt kinderen die het moeilijk hebben vooruit”

Freya Saeys benadrukt dat de nieuwe kinderbijslag volop inzet op de emancipatie van alle kinderen, ook zij die het moeilijk hebben. In het debat over de nieuwe kinderbijslag in het Vlaams Parlement op woensdag 1 juni verdedigde Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys het bereikte akkoord.

De huidige gezinnen behouden hun rechten en de nieuwe gezinnen zullen een eenvoudiger systeem kennen, dat extra steun geeft aan zij die het moeilijk hebben én dat de toekomstkansen van hun kinderen vergroot.

 

 

Vorige week bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag. Kinderen geboren na 1 januari 2019 zullen allemaal recht geven op eenzelfde basisbedrag van 160 euro per maand, ongeacht hun rang. Elk kind zal dus gelijk zijn. Wel komen er toeslagen voor gezinnen met een lager inkomen, waarbij ook werkende ouders op een extra ondersteuning zullen kunnen rekenen. Tenslotte zullen ouders die hun kinderen naar de eerste en tweede kleuterklas sturen, telkens een eenmalige toelage krijgen van 150 euro.

 

Enkel voor nieuwe gezinnen

 

Freya Saeys is tevreden met de hervorming. “Belangrijk is dat het nieuwe systeem enkel zal gelden voor nieuwe kinderen, geboren vanaf 1 januari 2019. Voor de huidige gezinnen verandert er dus niets. Verworven rechten blijven dus gegarandeerd. Dat is een belangrijk signaal aan de 870.000 Vlaamse gezinnen die vandaag kunnen rekenen op kinderbijslag.”

Verder juicht Freya toe dat men via de kinderbijslagen voortaan ouders wil stimuleren om hun kinderen de kansen te vergroten op een betere toekomst. “Het basisbedrag van 160 euro geeft nieuwe gezinnen meteen een goede start. Zij hebben vandaag vaak hoge kosten, zoals de afbetaling van hun woning. Bovendien staan jonge ouders vaak aan het begin van hun loopbaan, met doorgaans een lager loon. Het hogere basisbedrag, dat ze vanaf dag één zullen krijgen, zal hen dus meer ademruimte geven.” Bovendien zullen gezinnen die geen plaats vinden in een kinderopvanginitiatief met inkomensgerelateerde bijdragen, kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 3,17 euro per dag dat hun kind in de crèche wordt opgevangen.

 

Kleuterpremie

 

“Een andere belangrijke maatregel is de invoering van de ‘kleuterpremie’,” zegt Freya. “Het zijn vooral de kinderen in kansarme gezinnen die vandaag niet of weinig naar school gaan op hun derde of vierde levensjaar. En dat terwijl het juist deze kinderen zijn die er het meeste belang bij hebben. Daarom is het goed dat ouders die hun kinderen naar de eerste en tweede kleuterschool sturen zullen kunnen rekenen op twee keer 150 euro extra steun. Op die manier hopen we dat alle kinderen van kindsbeen af ‘mee’ zijn in onze samenleving.”