11/06/2020 - Covid-toeslag voor kwetsbare gezinnen versneld goedgekeurd

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. Om te vermijden dat deze gezinnen in structurele […]

8/06/2020 - Lebbeke krijgt € 30 639 voor armoedebestrijding

De Vlaamse regering maakt 30.639 euro vrij voor Lebbeke om kwetsbare huishoudens, die door corona inkomensverlies hebben geleden, te ondersteunen. Het kadert in een groter engagement van de regering om extra in te zetten op lokale armoedebestrijding in het (post-)coronatijdperk. Concreet trekt de Vlaamse regering 45 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Deze wordt als […]

1/06/2016 - “Nieuwe kinderbijslag helpt kinderen die het moeilijk hebben vooruit”

Freya Saeys benadrukt dat de nieuwe kinderbijslag volop inzet op de emancipatie van alle kinderen, ook zij die het moeilijk hebben. In het debat over de nieuwe kinderbijslag in het Vlaams Parlement op woensdag 1 juni verdedigde Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys het bereikte akkoord.